Zaloguj
Reklama

Terapia grupowa: jakie są jej założenia i komu można ją polecić?

Grupowa terapia
Fot. panthermedia
Grupowa terapia
(4)

Psychiatrzy niejednokrotnie podkreślają, że leczenie psychiatryczne to nie tylko farmakoterapia, ale i różne oddziaływania psychoterapeutyczne. Do drugich z wymienionych zaliczane są rozmaite metody, bo zarówno psychoterapia indywidualna (wieloma różnymi technikami), ale i terapia prowadzona w znacznie większej grupie osób. Mowa o terapii grupowej, której część pacjentów się obawia, a która może naprawdę korzystnie wpływać na ich stan psychiczny. Kiedy więc można polecić pacjentowi właśnie terapię grupową i jakie są tak naprawdę jej założenia?

Reklama

Początki psychoterapii grupowej datuje się na pierwszą połowę XX wieku. Wtedy to właśnie pojawiały się wstępne koncepcje dotyczące tej metody terapeutycznej, aby dziś – niespełna 100 lat później – terapia grupowa była jedną z częściej wykorzystywanych metod leczenia w psychiatrii. Psychoterapia grupowa prowadzona jest współcześnie zarówno w warunkach zamkniętych, w różnorakich szpitalach psychiatrycznych, jak i spotkania społeczności terapeutycznej odbywają się w warunkach ambulatoryjnych, gdzie jej członkowie pojawiają się po prostu na spotkaniach w umówionych terminach.

Psychoterapia grupowa: założenia terapii

Ogólnie dość często mówi się o tym, że człowiek jest istotą stadną i takie jest zasadniczo podstawowe założenie terapii grupowej – poprzez przebywanie w grupie ludzi możliwe jest uzyskanie od nich wsparcia, jak i obserwowanie reakcji i zachowań innych osób. Mówiąc konkretniej, wśród głównych założeń psychoterapii grupowej wymieniane są:

  • uniwersalność: uczestnicy terapii grupowej w końcu mogą zauważyć, że z problemami, które ich dotyczą, zmagają się również i inni ludzie – dzięki temu zmniejszać się u nich może m.in. poczucie izolacji społecznej,
  • altruizm: członkowie grupy mogą sobie wzajemnie pomagać – świadomość tego, że można nieść pomoc innej osobie, może wyjątkowo korzystnie wpływać na samoocenę,
  • uczenie się od innych: słuchanie opowieści członków grupy sprawia, że tak naprawdę poszerzeniu ulega wiedza na temat problemów psychicznych, ich przebiegu i leczenia, ale i wiedza dotycząca tego, gdzie w razie ich wystąpienia szukać można pomocy,
  • możliwość przeanalizowania problemów mających miejsce w środowisku rodzinnym uczestnika grupy: nierzadko zdarza się, że pacjent biorący udział w terapii grupowej, z powodu zjawiska określanego jako przeniesienie, identyfikuje czy to terapeutę, czy też innych członków terapii z członkami swojej rodziny – dzięki temu zjawisku możliwe jest później przeanalizowanie tego, skąd się biorą pewne problemy w zwyczajnym środowisku osoby biorącej udział w terapii,
  • zwrócenie uwagi na odpowiedzialność: uczestnik terapii grupowej zauważa, że to on sam jest odpowiedzialny za swoje życie i decyzje, a także za ich konsekwencje,
  • nauka umiejętności społecznych: uczestnicy terapii grupowej pozostają ze sobą przez czas trwania sesji w ciągłych interakcjach, które umożliwiają im wyniesienie różnych umiejętności, które później przydatne są w kontaktach z innymi ludźmi,
  • zrozumienie samego siebie: terapia grupowa umożliwia bliższe przyjrzenie się źródłom problemu, przez który dana osoba zaczęła na nią uczęszczać, a także zrozumienie zachowań, które dany człowiek przejawia.

Psychoterapia grupowa: jak przebiegają jej sesje?

Terapia grupowa polega na cyklicznych spotkaniach – różna może być ich częstość, zwykle odbywają się one 1-2 razy w tygodniu. Pojedyncza sesja psychoterapii grupowej zajmuje około 60-180 minut. Podczas każdej z nich osoby należące do społeczności terapeutycznej siedzą zwykle w okręgu – dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z uczestników terapii widzi pozostałe osoby i może obserwować ich zachowania i reakcje na różne bodźce (np. to, jaką mimikę czy pozę ciała przybierają członkowie grupy w sytuacji, gdy poruszane zostają jakieś trudniejsze zagadnienia).

fot. panthermedia

Różna bywa zarówno liczebność grupy, jak i całkowity czas trwania terapii grupowej. Zdarza się, że społeczność terapeutyczną tworzą zaledwie 3-4 osoby, jak i możliwe jest to, że grupa terapeutyczna będzie liczyła 12-15 osób. Istnieją grupy, które stale zmieniają swój skład – w pewnych jedne osoby, po zakończeniu terapii, odchodzą z grupy, inne z kolei dochodzą do niej w różnych momentach terapii. Zdarza się i tak, że grupa z założenia ma stały skład, a sesje rozpoczynane i kończone są dokładnie w tym samym składzie. Jak już wspomniano, różny bywa również sam czas trwania całego cyklu terapii grupowej – czasami kończy się ona po kilku tygodniach, są jednak i takie społeczności terapeutyczne, które spotykają się nawet przez rok.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze