Zaloguj
Reklama

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bólu przewlekłego

Autorzy: mgr Katarzyna Mlynek
Wizyta u lekarza
Fot. panthermedia
Wizyta u lekarza
(5)

Oddziaływania i techniki psychoterapeutyczne przeszły długą drogę rozwoju, poprzez techniki behawioralne, poznawcze, by połączyć swoje siły w niesieniu pomocy jako trzecia fala oddziaływań psychoterapeutycznych pod postacią terapii poznawczo-behawioralnej. Techniki te mają swoją ugruntowaną pozycję w walce z bólem chronicznym i w pomocy osobom odczuwającym przewlekły ból.

Reklama

Terapia poznawczo-behawioralna w bólu przewlekłym

Schematy poznawcze, które odgrywają zasadniczą rolę w determinowaniu zachowania i myślenia człowieka, pod wpływem odczuwania przewlekłego bólu, stają się zniekształcone. Pojawia się coś w rodzaju automatycznej myśli, która przywoływana jest jako natychmiastowa reakcja na zaistniały bodziec  w tym przypadku na ból. Negatywne wnioskowanie, przepowiadanie przyszłości czy czarnowidztwo zaczynają dominować w myśleniu, a to z kolei ma znaczący wpływ na powstawanie nieprzyjemnych emocji [2].

Podstawą do pracy w terapii poznawczo-behawioralnej jest przebudowa schematów poznawczych, czyli ich restrukturyzacja. Metoda ta polega na rozpoznawaniu własnych negatywnych myśli i zachowań, a następnie zweryfikowaniu ich i podjęciu próby przekształcenia ich na bardziej dostosowane i adaptacyjne. Z punktu widzenia behawioryzmu zasadne jest zastosowanie technik relaksacyjnych, które mają na celu zmniejszenie odczuwania lęku i zagrożenia. Istotne są również przekonania o bólu, które należy wziąć pod uwagę w pracy z pacjentem podczas terapii  fakt możliwości kontrolowania bólu ma duży wpływ na to, w jaki sposób odczuwanie bólu jest postrzegane [2].

Literatura specjalistyczna zawiera dokładne instrukcje prowadzenia terapii poznaczo-behawioralnej, a także zawiera kilka protokołów pracy z osobą cierpiącą z powodu bólu przewlekłego. Skuteczność tego rodzaju technik oddziaływania jest wysoka oraz potwierdzona w sposób empiryczny [2].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] A. Popiel, E. Pragłowska: Psychoterapia poznawczo-behawioralna — praktyka oparta na badaniach empirycznych. „Psychiatria w Praktyce Klinicznej”, t. 2, nr 3, s. 146–155.
    [2] M. Kuty-Pachecka, M. Trzebińska: Ból przewlekły – definicje, modele i terapia poznawczo-behawioralna. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2018, nr 18(1), s. 41–48.

Reklama
(5)
Komentarze