Zaloguj
Reklama

Tryptofan a depresja

Tryptofan a depresja
Fot. panthermedia
(3)

Tryptofan odgrywa kluczową rolę w syntezie serotoniny – neuroprzekaźnika, od którego zależy to, czy czujemy się szczęśliwi, czy nie. Długotrwały niedobór tryptofanu powoduje obniżenie nastroju, a w efekcie może doprowadzić do rozwoju depresji i zaburzeń na tym tle. Z uwagi na fakt, że nasz organizm nie posiada zdolności do syntezowania go, konieczne jest dostarczanie tryptofanu do organizmu wraz z pożywieniem.

Reklama

W efekcie zmniejszenia się stężenia tryptofanu w organizmie człowieka dochodzi automatycznie do obniżenia produkcji serotoniny, co w efekcie doprowadza do powstawania zaburzeń nastroju, a nawet rozwoju depresji, jeśli stan taki utrzymuje się dłuższy czas. Spadek ilości tryptofanu w osoczu może być spowodowany wieloma czynnikami – między innymi nieodpowiednim trybem żywienia czy złą dietą, jednak w efekcie obecnego w organizmie stanu zapalnego może również dochodzić do obniżenia jego stężenia. Cytokiny prozapalne, które w takiej sytuacji są obecne we krwi, aktywują bowiem enzym IOD (metabolit tryptofanu), przyczyniając się do podniesienia jego stężenia, co z kolei wypływa na obniżenie stężenia tryptofanu. Jak zauważono w badaniach, u osób cierpiących na obniżenie nastroju poziom enzymu IDO jest podwyższony [4].

Serotonina

Niedobory serotoniny w organizmie człowieka, obok niedoborów tryptofanu (dzięki któremu dochodzi do jej syntezy), są przyczyną rozwoju zaburzeń depresyjnych. Serotoninowa koncepcja depresji, mówiąca o tym, że jej niedobór w układzie nerwowym powoduje obniżenie nastroju, jest jedną z kluczowych koncepcji, jakie rozpatruje dzisiejszy świat medycyny. To właśnie to założenie stało się podstawą do poszukiwania farmakologicznych rozwiązań w postaci leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, które to zostały z powodzeniem wprowadzone do leczenia zaburzeń depresyjnych.

Obecność serotoniny jest ściśle powiązana z obecnością tryptofanu w organizmie, wytwarzana jest bowiem w efekcie hydroksylacji i dekarboksylacji tryptofanu. Pomimo tego, że około 1-2% tryptofanu zostaje wykorzystane do produkcji serotoniny, to właśnie przewód pokarmowy stanowi główne źródło pochodzenie (przyswajania) go oraz syntezowania serotoniny (95%). Drugim źródłem syntezy serotoniny są neurony splotów nerwowych, z których pochodzi około 5% serotoniny [3].

Aby mogło dojść do prawidłowej syntezy serotoniny (będącej neuroprzekaźnikiem), niezbędne są także substancje, takie jak witamina B6, witamina C oraz magnez, gdyż dzięki ich obecności wykluczona zostaje konkurencja pomiędzy dwoma szlakami metabolizmu tryptofanu. Sama serotonina jest naturalnym antydepresantem, czyli substancją, od której zależy, czy człowiek czuje się szczęśliwy, czy nie. Stąd jej niedobór uważa się za kluczową przyczynę rozwoju depresji [5].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] B. Muszyńska, M. Łojewski, J. Rojowski, W. Opoka, K. Sułkowska-Ziaja: Surowce naturalne mające znaczenie w profilaktyce i wspomagające leczenie depresji. „Psychiatria Polska” 2015, nr 49(3), s. 435–453.
    [2] B. Lelonek, G. Wiraszka: Depresja –współczesny problem zdrowia psychicznego i zagrożenie cywilizacji. [W:] Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. T. II. Red. K. Kowalczuk, E. Krajewskiej-Kułak, M. Cybulskiego. Białystok 2016, s. 16-31.
    [3] A. Stępień, E. Walecka-Kapica, A. Błońska, G. Klupińska: Rola tryptofanu i serotoniny w patogenezie i leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego. „Folia Medica Lodziensia” 2014, nr 41/2, s.139-154.
    [4] S. Margielewsk: Rola układu odpornościowego w powstawaniu depresji. „Wszechświat” 2013/06, t. 114, nr 4, s. 101-106.
    [5] P. Glibowski, A. Misztal: Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” 2016, nr 1, s. 1-9.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze