Zaloguj
Reklama

W poszukiwaniu wiarygodnych biochemicznych markerów sporadycznej choroby Alzheimera

Autorzy: Marcin Flirski, Tomasz Sobów
W poszukiwaniu wiarygodnych biochemicznych markerów sporadycznej choroby Alzheimera
Fot. Ojoimages
(5)

Wraz z rozwojem nowych metod leczenia oraz w związku z koncepcją łagodnych zaburzeń poznawczych jako fazy wstępnej choroby Alzheimera, wzrasta zapotrzebowanie na wczesne i dokładne jej rozpoznawanie. Służą temu markery biologiczne umożliwiające ustalenie rozpoznania na wczesnym etapie choroby. Zaobserwowano wyraźny wzrost stężeń białka tau i spadek stężeń 42-aminokwasowej izoformy białka b-amyloidu w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów z chorobą Alzheimera.

Reklama
Marcin Flirski, Tomasz Sobów
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
Cały artykuł:
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze