Zaloguj
Reklama

Widzieć dźwięk i smakować kolor – czym jest zjawisko synestezji i jak barwy wpływają na percepcję człowieka

Autorzy: Magdalena Tomczyk
Włosy
Fot. ojoimages
Włosy
(4)

O zjawisku synestezji nie wszyscy wiedzą, jawi się ona jako pewna dysfunkcyjność mózgu. Dzięki niej jednak osoby mogą odbierać świat wszystkimi zmysłami. Bardzo duży wpływ na postrzeganie mają także barwy. Wzbudzają one przeróżne asocjacje i skrajne emocje.

Reklama

„Barwy działają na duszę i mogą one pobudzać w niej wrażenia, wzbudzać uczucia i myśli, które uspokajają nas lub wzruszają i wywołują smutek lub radość.” Tymi słowami Goethe w „Nauce o barwach” wyraził swój zachwyt nad działaniem barw i reakcjami człowieka, które mogą być wywołane kolorami.

Niewielu ludzi dziś wie, że istnieje takie zjawisko jak synestezja czyli słyszenie barw, smakowanie dźwięków. Jest to zjawisko, które świadczy o pewnej niedoskonałości mózgu i jego dysfuncyjności. Przeżycia mogą mieć jednak dla synestetów niebywały wymiar i znaczenie. Wystarczy sobie wyobrazić, że każda litera w alfabecie ma swój przypisany kolor, a słowa, które powstają z tych liter również posiadają dla synestety jakąś barwę (przeważnie jest to barwa początkowej litery wyrazu). Pod koniec XIX wieku synestezja została opisana przez Francisa Galtona, ale wówczas większość naukowców uznałaby pewnie, że synestezja to efekt działania narkotyków. Z jednej strony jest to słuszna teza, a z drugiej „prawdziwi” synesteci trafiają się w normalnej populacji raz na dwadzieścia tysięcy urodzeń. Dla synestetów nie istnieją żadne granice w postrzeganiu świata, zacierają im się doznania między tym, co gorzkie i tym, co słodkie, tym, co melodyjne i zielone. Choć synesteci odbierają wszystkimi zmysłami tak jak „normalne” osoby, są one u nich jakby bliżej połączone.

Dzięki temu mogą oni odczuwać wrażenia innym zmysłem niż ten, do którego był skierowany pierwotny bodziec. Wyniki badań nad wpływem barw na różne sfery funkcjonowania nie są jednoznaczne- wiedza o działaniu barw pochodzi w znacznym stopniu z tradycji i kultury, systemów religijnych, filozoficznych i indywidualnych doświadczeń człowieka.

Barwy mają wpływ na ludzką percepcję, samopoczucie, nastrój i reakcje fizjologiczne. Niektóre barwy mogą wywołać silne wrażenia emocjonalne, inne mogą oddziaływać słabiej. W odbiorze emocjonalnym za podstawowe uważa sie barwy czerwoną, żółtą, niebieską, zieloną. Istnieją jednak skrajne poglądy, co do preferowania barw przez ludzi – skrajne pozycje zajmuja barwa niebieska (najprzyjemniejsza) i żółta (nieprzyjemna). Wszystkie aspekty percepcji barwy: uczuciowe, filozoficzne, etyczne, estetyczne mają podstawowe znaczenie dla kształtowania postaw ludzkich. Barwy niejednokrotnie są kojarzone przez większość ludzi z tymi samymi symbolami i odczuciami pomimo różnic kulturowych i osobistych upodobań. Tworzą one pewien uniwersalny język, który nie wymaga słów. Z dużym prawdopodobieństwem występują następujące skojarzenia: barwa czerwona – ogień, krew barwa żółta – słońce barwa niebieska – woda, niebo barwa zielona – trawa, las.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze