Zaloguj
Reklama

World Psychiatric Association (WPA)

Autorzy: lek. Zofia Pelc
World Psychiatric Association (WPA)
Fot. www.wpanet.org
(0)

Opis portalu Światowego Stowarzyszenia Psychiatrów (World Psychiatric Association, WPA)

Reklama

adres: www.wpanet.org
język: angielski


Portal został stworzony przez Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne (World Psychiatric Association, WPA)- organizację, która rozpoczęła swoją działalność Pierwszym Światowym Kongresem Psychiatrycznym w roku 1950, a formalnie założona została w roku 1961. Obecnie WPA skupia 112 towarzystw psychiatrycznych z 96 krajów (w tym Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, PTP) oraz 7 organizacji międzynarodowych.

Ogólnoświatowy charakter Stowarzyszenia podkreśla animacja pojawiająca się jeszcze przed załadowaniem się strony głównej. Przez ekran monitora przetacza się kula ziemska, a przed oczami widza migają różnojęzyczne wersje nazwy WPA.

Strona główna jest punktem wyjściowym ku różnego rodzaju informacjom związanym z WPA- jego strukturą, działalnością i planami.

W portalu królują konkretne informacje podane w formie list, tabel, schematów, krótkich notatek. Rzadkością są zdjęcia, animacje, rysunki czy jakiekolwiek inne urozmaicenia.
Dominuje czerń. Na jej tle świetnie widoczne są czerwone tytuły, strzałki i biały tekst, którego fragmenty przechodzą w czerwień, gdy najedzie się na nie myszką (to pomaga w nabraniu pewności na co się klika).
Poruszanie się po portalu jest stosunkowo łatwe, choć jego struktura jest miejscami mało przejrzysta. Wielokrotnie można odczuć, że portal jest wciąż w trakcie tworzenia (‘puste’ linki, braki, prośby o sugestie użytkowników odnośnie treści jakie portal zawierać powinien).
Wielka szkoda, ze nie został jeszcze dokończony dział stworzony z myślą o pacjentach i ich rodzinach.

Treści znajdujące się w portalu można podzielić na:
- ‘ogólne’- linki do nich znajdują się w lewej części strony głównej
- ‘najnowsze’- odnośniki do nich zajmują centralną cześć strony głównej

Jeśli szuka się konkretnych informacji, warto skorzystać z funkcji ‘szukaj’ (ang. ‘search’)- ikona znajduje się w prawym górnym rogu strony. Jeśli zaś chce się swobodniej poruszać w gąszczu zawartych w portalu danych, pomocne może okazać się kliknięcie na ‘mapę’ (ang. ‘sitemap’). Ikona znajduje się obok poprzednio wspomnianej, w prawym górnym rogu.

Ogólne
Zostały podzielone na trzy zbiory:

1. Informacje ogólne o WPA (ang. ‘general info’):
- Kierownictwo WPA
- Sekretariat Generalny WPA
- Krótka historia WPA
- Statuty WPA
- Członkowie WPA (także honorowi)
- Etyka i psychiatria
(dostęp do ulepszonej podczas Kongresu w Yokohamie wersji deklaracji- The Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice; krótkie sprawozdanie z tego, co zostało przez WPA w kwestii etyki zrobione)
- Podanie o członkostwo WPA
(możliwość wybrania odpowiedniego dla siebie formularza; podany adres, pod który należy wypełniony formularz wysłać)

2. Działalność sekcji WPA (ang. ‘sectorial activities’):
- Działalność instytucjonalna
(wymienione są konkretne programy, ich cele i sposoby realizacji oraz osoby odpowiedzialne; na temat niektórych programów, na przykład działającego także w Polsce ‘Schizophrenia- Open The Doors’, można znaleźć więcej szczegółów, czasem w różnych językach)
- Działalność edukacyjna
(podobnie jak wyżej: nazwy programów (także dla pacjentów i ich rodzin), ich cele, osoby odpowiedzialne; także informacje o punktach kredytowych przyznawanych za uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez WPA; kalendarz wydarzeń i forum dyskusyjne w trakcie tworzenia)
- Sekcje naukowe
(imponujący spis wszystkich sekcji wraz z ich przewodniczącymi; dostęp do wydawanego ‘The Section’s Newsletter’; sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji)
- Publikacje
(zdjęcia okładek i krótkie informacje na temat czasopism i innego typu materiałów wydawanych pod patronatem WPA)
- Konferencje i kongresy WPA
(spis i dane na temat konferencji organizowanych lub wspieranych finansowo przez WPA; wskazówki jak zorganizować konferencję lub kongres)
- Finanse
(źródła finansowania WPA)

3. Informacje dla pacjentów i ich rodzin (ang. ‘public info’):
Niestety, jak już zostało wcześniej wspomniane, są one jeszcze niedostępne- strony są w trakcie tworzenia.
- Edukacja
- Serwis informacyjny
- Porady organizacji i środowisk wspierających pacjentów

- Kontakt z webmasterem
(możliwość uzyskania technicznych informacji na temat portalu WPA)
- Linki
Także w trakcie tworzenia.
(w planach spis organizacji, towarzystw, wydziałów uniwersyteckich)

Najnowsze
Prócz konkretnych dat, kilku aktualizacji danych i kilku nowych pomysłów, niewiele tu nowych informacji. Odnośniki prowadza zwykle do tych samych tekstów co w części ‘ogólnej’.

- List Prezydenta WPA
(dotyczący strategii działania WPA na okres 2002-2005)
- Stanowisko WPA w sprawie eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie
- Nowości z Sekretariatu Generalnego
- Nowości dotyczące działalności sekcji WPA
- Nowości dotyczące programów edukacyjnych
- Nowości wydawnicze
- Nowości na temat spotkań naukowych WPA
- Nagroda imienia Jean Delay (pierwszego Prezydenta WPA)

Na koniec warto zaznaczyć, że WPA oferuje możliwość założenia bezpłatnego konta email ([email protected]). Procedura wydaje się nieskomplikowana, ale tajemnicą pozostaje jak jest naprawdę. Dla chętnych: ikonka poczty znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze