Zaloguj
Reklama

Wpływ problemów z zajściem w ciążę na psychikę

Test ciążowy
Fot. Shutterstock
Test ciążowy
(3)

Trudności z zajściem w ciążę stanowią zwykle niejedyny problem doświadczających ich par. Bezpłodność może prowadzić do pojawiania się różnych zaburzeń psychicznych – początkowo bywają one nawet stosunkowo błahe, mogą one jednak z czasem osiągać zdecydowanie większe nasilenie. Co ciekawe, kiedy już parze doświadczającej przez dłuższy czas problemów z płodnością uda się zajść ciąży, to nie zawsze jest to równoznaczne z zaprzestaniem występowania problemów psychicznych...

Reklama

Jako bezpłodność definiuje się niemożność zajścia w ciążę pomimo 12 miesięcy regularnego podejmowania aktywności płciowej. Przedstawiona reguła to pewien ogólnik – w przypadku kobiet mających 35 lub więcej lat, o bezpłodności można mówić już wtedy, kiedy takim pacjentkom nie udaje się zajść w ciążę po pół roku regularnych kontaktów seksualnych.

O bezpłodności słyszymy coraz więcej zarówno wśród znajomych i innych bliskich osób, jak i w mediach. Co jakiś czas poruszane są w prasie czy telewizji aspekty związane z technikami wspomaganego rozrodu – pojęcia takie jak „in vitro” czy „inseminacja” przestają już być dla społeczeństwa obcymi terminami. Problemy z zajściem w ciążę są ciągle poruszanym tematem ze względu na to, że stają się one – niestety – coraz bardziej powszechne. Według danych amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nawet 6% kobiet w wieku od 15 do 44 lat, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, boryka się z bezpłodnością.

Potencjalnych przyczyn bezpłodności – problemu, który może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn – wyróżnia się dość dużo. Wymienia się wśród nich zarówno zaburzenia dotyczące czynności poszczególnych narządów organizmu, jak i zaburzenia psychiczne. Dość dużo mówi się o tym, że chociażby doświadczanie przewlekłego stresu może utrudniać parom starania o potomka. Czasami nawet niektórzy ludzie doświadczający problemów z płodnością kierowani są do psychologów czy psychoterapeutów, bo dzięki rozwiązaniu ich konfliktów psychologicznych jest możliwe pokonanie problemów z płodnością. Trudności z zajściem w ciążę mogą jednak nie tylko być spowodowane problemami psychicznymi, ale i do takowych problemów doprowadzać.

Bezpłodność i jej wpływ na psychikę

Patrząc z czysto biologicznego punktu widzenia, celem każdego gatunku – w tym również człowieka – jest rozmnażanie się i przekazanie dalej swoich genów. Już sam ten aspekt powinien przekonywać do tego, że bezpłodność może prowadzić do znacznego dyskomfortu psychicznego u doświadczającego jej człowieka.

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna borykający się z bezpłodnością po pierwsze mogą mieć po prostu poczucie zaniżonej wartości. Mogą oni przecież odczuwać, że coś jest z nimi „nie tak”, że „czegoś” im brakuje. W końcu większość ludzi, w razie zaistnienia takiej chęci, doczekuje się potomstwa. Wieczne pytania rodziny („to kiedy w końcu zostanę babcią”) czy bliskich znajomych („i co, udało wam się zajść w ciążę?”) wcale nie poprawiają sytuacji. Obniżona samoocena nie stanowi błahostki – może ona być wstępnym etapem przed wystąpieniem znacznie bardziej nasilonych, ale i groźniejszych problemów psychicznych.

fot. panthermedia

Z obniżoną samooceną związana może być niechęć do podejmowania kontaktów społecznych – w końcu izolacja od innych ludzi może pozwolić na uniknięcie kłopotliwych pytań, które tylko przypominają o występujących u danej osoby problemach z zajściem w ciążę. Takie teoretycznie niepozorne zaburzenia mogą doprowadzić do innych – przykładowymi mogą być chociażby różnego stopnia zaburzenia depresyjne czy zaburzenia lękowe. Doświadczanie problemów z płodnością może również stanowić podłoże do rozwoju uzależnienia od jakiejś substancji psychoaktywnej – zdarza się przecież, że ludzie próbują tuszować swoje smutki i przykre myśli przy pomocy chociażby alkoholu. Takie postępowanie – jeżeli nawet doprowadza do wystąpienia ulgi – to tylko do chwilowej, a oprócz tego prowadzić może właśnie do wystąpienia uzależnienia.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze