Zaloguj
Reklama

Wpływ zaburzeń psychicznych na zachowania samobójcze

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Depresja u kobiet
Fot. panthermedia
Depresja u kobiet
(5)

Prowadzone badania wykazują, że duży odsetek ludzi odbierających sobie życie stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z psychozami.

Reklama

Nawet połowa osób, które popełniły samobójstwo miała cechy poważnych zaburzeń psychicznych. Samobójstwa stanowią 10-15% przyczyn zgonów osób z depresją, wczesną schizofrenią oraz uzależnionych od alkoholu.

W przypadku osób cierpiących na depresję ogólny pesymizm, poczucie beznadziejności i niemożliwości uzyskania pomocy wydają się być wystarczającym motywem do popełnienia samobójstwa. Teoria ta pozostaje w sprzeczności z obserwacjami klinicznymi. Większość chorych na depresję zdradza niechęć do życia, a jedynie niektórzy popełniają samobójstwo. Zdarza się, że próby samobójcze stoją w sprzeczności do wygłaszanych przez chorych ocen własnej sytuacji, a lekarz stwierdza małe nasilenie depresji. Niektórzy chorzy, mimo skrajnie pesymistycznej opinii na temat swojego zdrowia, perspektyw życiowych oraz sytuacji finansowej, nie podejmują próby samobójczej.

Tendencje samobójcze osób z depresją związane są z wieloma, bardzo złożonymi czynnikami, takimi jak: silny lęk i niepokój psychoruchowy. Kolejnym elementem jest poczucie beznadziejności, sytuacji bez wyjścia i niemożliwości uzyskania pomocy.

fot. pantherstock

Wymienić można również poczucie winy, przekonanie o dopuszczeniu się ciężkiego grzechu i dążenie do poniesienia kary. Dodatkowymi czynnikami są: zaburzenia snu, przewlekłe dolegliwości bólowe i dysforyczny nastrój. Niektórzy chorzy ukrywają swoje myśli i zamiary samobójcze. Częste jest jednak okazywanie swoich zamiarów – wprost lub pośrednio.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze