Zaloguj
Reklama

Wpływ zaburzeń psychicznych na zachowania samobójcze

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Wpływ zaburzeń psychicznych na zachowania samobójcze
Fot. panthermedia
(5)

Prowadzone badania wykazują, że duży odsetek ludzi odbierających sobie życie stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z psychozami.

Reklama

Niektórzy otwarcie mówią o niechęci do życia i zamiarze popełnienia samobójstwa. Zdarza się, że planowanie pozbawienia się życia manifestowane jest przez zbieranie leków bądź zdobycie ostrego narzędzia bądź odpowiedniego sznura. Czasem osoby mające tendencje samobójcze prowadzą pozornie abstrakcyjne rozważania o bezsensie życia, sposobach popełnienia samobójstwa i o problematyce śmierci.

fot. pantherstock

Niekiedy przejawem są sny o tematyce śmierci. Sygnałem mogą być też nagłe wizyty u rodziny bądź zerwanie kontaktów, szczególnie, jeśli chory nie przejawiał wcześniej takich zachowań. Częstość samobójstw jest większa w początkowym etapie depresji i w czasie jej ustępowania. Można to wiązać z hospitalizacją, która izoluje chorego od znacznej części problemów i daje poczucie bezpieczeństwa. Powrót do normalnego życia i konieczność konfrontacji z problemami może powodować powrót myśli samobójczych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze