Zaloguj
Reklama

Wybrane metody wspomagania komunikacji u dzieci z autyzmem

Autorzy: Ewa Kloge
Chłopiec z autyzmem
Fot. Shutterstock
Chłopiec z autyzmem
(4)

Artykuł przedstawia niektóre formy wspomagania komunikacji u dzieci autystycznych.

Reklama

Wprowadzenie w terapii dziecka autystycznego alternatywnych metod wspomagania komunikacji, wymaga wzięcia pod uwagę jego możliwości. Oprócz rozwinięcia umiejętności skomunikowania się, alternatywne sposoby komunikacji działają także na inne sfery u dziecka, tj: rozwijanie się kontaktów społecznych, stymuluje do kontrolowania ruchów rąk czy głowy.

Niektóre metody wspomagania komunikacji, które mają zastosowanie u dzieci autystycznych to: Makaton System komunikacji symbolicznej Bliss Metoda wspomaganej komunikacji, Projekt Słownika Makaton powstał w 1972 r.

Początkowo system służył nauczaniu języka migowego głuchych osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Następnie został przystosowany do użytku dzieci. Obecnie jest używany m.in. w terapii dzieci autystycznych, które w bardzo małym stopniu lub wcale nie posługują się językiem werbalnym. Słownik zawiera 350 znaków, które zostały dobrane po analizie słownictwa i są wykorzystywane u osób z dużymi problemami komunikacyjnymi. System komunikacji symbolicznej Bliss jest wykorzystywany w terapii dzieci autystycznych.

Znaczenie słów jest tworzone za pomocą symboli złożonych z prostych figur geometrycznych. Każdy z symboli ma pewne znaczenie, poza tym symbole mogą być łączone i tworzyć nowe.

fot. ojoimages

Symbole Blissa występują w kategoriach: ideogramy, piktogramy, symbole arbitralne, symbole międzynarodowe. Niektóre czynniki decydujące o możliwości korzystania z tej metody: gotowość dziecka do komunikacji, obecny sposób porozumiewania się, poziom mowy czynnej, poziom rozumienia mowy, sprawność psychoruchowa dziecka, uwaga słuchowa, umiejętność czytania, koordynacja wzrokowo-słuchowa.

Dzięki temu systemowi dziecko autystyczne ma możliwość poszerzania słownictwa i rozwijania języka zgodnie z możliwościami. Metoda wspomaganej komunikacji nazywana w skrócie FC.

Metoda była opracowana w Austrii, w latach 80-tych XX wieku. Metoda ta umożliwia dzieciom autystycznym świadome kierowanie wolą, wskazywanie liter, symboli. Wykorzystuje się tu tablicę z literami lub klawiaturę komputerową. Osoba wspomagająca zachęca do wskazywania liter i tworzenia wyrazów osobę piszącą i oferuje swoją pomoc fizyczną i psychiczną.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • T. Dubalska, J. Smoleńska, 1997 Mieszkowicz M; Metoda Charlesa Blissa; cz. II – Zastosowanie metody w praktyce

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze