Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiatryczne w praktyce internistycznej

Ból brzucha spowodowany menstruacją
Fot. medforum
Ból brzucha spowodowany menstruacją
(3)

Schorzenia somatyczne nie jednokrotnie przebiegają z objawami pychicznymi

Reklama

Choroby narządu krążenia
Zaburzenia zachodzące w układzie krążenia mogą odpowiadać za dysfunkcje w ośrodkowym układzie nerwowym. Patomechanizm tych zaburzeń polega na krótkim lub długotrwałym niedotlenieniu mózgu. Od czasu trwania niedotlenienia mózgu zależą objawy kliniczne oraz rokowanie.
W krótkotrwałym niedotlenieniu mózgu klinicznie pierwszą i główną reakcją jest lęk. Może on towarzyszyć nawet niewielkim zaburzeniom rytmu serca! Z kolei u osób z niedomykalnością zastawki dwudzielnej częściej stwierdza się objawy lęku napadowego.
Na tle zaburzeń krążenia dochodzić może również do psychoz. Najczęściej jest to majaczenie. Obserwuje się je czasami po operacjach z krążeniem pozaustrojowym. W wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego zaburzeniami metabolicznymi może dochodzić rónież do otępienia i charakteropatii.

Choroby układu trawiennego
1. Schorzenia wątroby
Ostra niewydolność wątroby powoduje ilościowe zaburzenia świadomości w postaci śpiączki a także ilościowe zaburzenia świadomości. Do tej grupy zalicza się majaczenie, splątanie oraz zespoły onejroidalne.
W wirusowym zapaleniu wątroby w okresie zwiastunów obserwuje się objawy neurastenii. Są to objawy zwiększonej męczliwości zarówno psychicznej jak i fizycznej, bóle głowy, senność, niemożność odprężenia się, bóle mięśni. W okresie zażółcenia obserwuje się objawy depresyjne. Z kolei w marskości powikłaniem psychiatrycznym mogą być zespoły depresyjno-urojeniowe oraz śpiączka.

2. Choroby trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki może być na początku rozpoznane jako hipochondria. Człowiek uskarża się na rozmaite dolegliwości brzuszne trudne do weryfikacji metodami pracownianymi, odwiedza wielu lekarzy szukając potwierdzenia dla choroby, na którą w swoim przekonaniu cierpi. W ostrych zapaleniach trzustki obserwuje się zespoły majaczeniowe i majaczeniowo-zamroczeniowe.

Choroby układu wewnątrzwydzielniczego
1. Tarczyca
W nadczynności tarczycy obserwujemy następujące objawy psychiatryczne: chwiejność emocjonalną, nadpobudliwość, niepokój wewnętrzny, bezsenność, także zespoły majaczeniowe, katatoniczny, paranoidalny, splątaniowy oraz zespoły mieszane. Ponadto często obserwuje się podwyższenie nastroju, wzrost aktywności, brak potrzeby snu, nerwowość i drażliwość. Są to typowe elementy zespołu maniakalnego.
Niedoczynność tarczycy w okresie płodowym i wczesnych latach dziecięcych prowadzi do upośledzenia intelektualnego (tzw. matołectwo). U dorosłych może ona prowadzić do otępienia z typowymi objawami osłabienia pamięci i funkcji poznawczych, apatii, spowolnienia psychoruchowego, stępienia emocjonalnego. Dołączyć się mogą również objawy wymienionych wcześniej zespołów psychopatologicznych.

2. Przytarczyce
Niedoczynność tarczycy może powodować osłupienie efektoryczne.

3. Przysadka mózgowa

Niedoczynność przysadki mózgowej (zespół Glińskiego-Simondsa) objawia się zaburzeniami łaknienia, utratą napędu, zobojętnieniem, obniżeniem nastroju, mączliwością oraz zanikiem popędów. Objawy te skłądają się na zespół psychoendokrynologiczny. Zaburzenie to należy różnicować z depresją oraz jadłowstrętem psychicznym.

4. Nadnercza
W nadczynności kory nadnerczy charakterystyczne są chwiejność uczuciowa, obniżenie napędu psychoruchowego, drażliwość, czasem zespół paranoidalny i/lub depresyjny. W pierwotnej niedoczynności nadnerczy (choroba Addisona) obserwowano zespoły depresyjne a także przewlekłe zespoły urojeniowe.

Choroby układu krwiotwórczego
Wymienia się tutaj niedokrwistość Addisona-Biemera. Schorzenie to jest, jak wiadomo, spowodowane brakiem witaminy B12. Jej brak może spowodować następujące objawy psychopatologiczne: zespoły depresyjne, paranoidalne, osłabienie pamięci). W przebiegu białaczek może dochodzić do powikłań w postaci majaczenia.

Toczeń rumieniowaty układowy
Jeżeli ta choroba autoagresywna przebiega z zajęciem OUN może powodować zespoły depresyjne lub psychozy z zaburzeniami świadomości.

Nowotwory
Najczęściej powodują one depresję z myślami samobójczymi, stąd zachodzi konieczność stosowania leków

Przewlekła niewydolność nerek
Na skutek przewlekle stosowanych dializ pojawia się encefalopatia, czyli zaburzenie pracy mózgu spowodowane czynnikami organicznymi. Być może za jej powstawanie odpowiedzialny jest glin. Encefalopatia w przebiegu niewydolności nerek może objawać się rozmaitymi i niespecyficznymi zaburzeniami psychopatologicznymi.

AIDS
Wirus nabytego braku odporności atakuje zarówno neurony jak i astrocyty. W odpowiedzi na to mikroglej inicjuje reakcję zapalną, w w yniku której nastepuje niszczenie tkanki mózgowej i powstają blizny glejowe. Objawy neurologiczne występują u ok. 25% pacjentów. Mogą to być zarówno objawy ogniskowe, oponowe jak i bóle głowy.
Psychiatryczny aspekt AIDS to następujące jednostki chorobowe:
1. Otępienie – może być pierwszym objawem choroby. Prowadzi do spowolnienia i mutyzmu.
2. Organiczne uszkodzenie mózgu – halucynoza lub zaburzenia świadomości
3. Depresja reaktywna i zaburzenia nerwicowe
4. Urojenia hipochondryczne, pomimo negatywnych wyników testów na obecność przeciwciał anty-HIV.

Promienowanie magnetyczne, jonizujące i porażenie prądem
Wymienione czynniki fizyczne mogą powodować objawy neusrastenii.

 

 

Sponsor projektu:

 

 

Reklama
(3)
Komentarze