Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne a guzy mózgu

Wyniki tomografii komputerowej
Fot. Panthermedia
Wyniki tomografii komputerowej
(4)

Guzy mózgu typowo skutkują występowaniem odchyleń neurologicznych, w praktyce jednak schorzenia te mogą prowadzić i do różnorodnych zaburzeń psychicznych – związane z nimi mogą być bowiem zarówno depresja, jak i zmiana osobowości czy nawet epizod psychotyczny. Możliwych zaburzeń psychicznych, towarzyszących guzom mózgu, wyróżnia się jednak zdecydowanie więcej – jakie więc mogą one jeszcze być i kiedy wystąpienie zaburzeń psychicznych powinno szczególnie sugerować, że ich przyczyną może być właśnie guz mózgu?

Reklama

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego miewają różnorakie pochodzenie – wyróżnia się zarówno pierwotne guzy mózgu (czyli takie, które rozwijają się z tkanek układu nerwowego), jak i zmiany wtórne będące przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego guzów pochodzących z innych narządów (jako przykłady nowotworów, które stosunkowo często dają przerzuty do mózgu, podać można m.in. raka płuc czy czerniaka).

Nie tylko jednak różne bywają pochodzenie i typ histologiczny guzów mózgu, ale i schorzenia te doprowadzają do różnorodnych objawów. Typowo nowotwory ośrodkowego układu nerwowego powiązuje się z dolegliwościami neurologicznymi, którymi mogą być m.in. objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (w postaci np. bólów głowy czy wymiotów), jak i z dolegliwościami bezpośrednio powiązanymi z lokalizacją guza, takimi jak zaburzenia czucia, niedowłady czy zaburzenia mowy oraz zaburzenia widzenia. W praktyce jednak okazuje się, że guzy mózgu prowadzić mogą również i do innych niż neurologiczne odchyleń – zdarza się, że poza nimi u pacjenta pojawiają się także i zaburzenia psychiczne. Czasami nawet dzieje się tak, że różne objawy z zakresu psychopatologii są jedynymi dolegliwościami występującymi u chorego z guzem mózgu.

Objawy psychiatryczne w przebiegu guza mózgu – czy są one częste?

Ciężko dokładnie określić, z jaką częstością w przebiegu guzów mózgu rozwijają się zaburzenia psychiczne – spowodowane jest to tym, że nie wszystkim pacjentom, u których ten problem wystąpi, stawiane jest właściwe rozpoznanie zmiany wewnątrzczaszkowej. Ogólnie więc statystyki dotyczące częstości tychże problemów nierzadko znacznie różnią się od siebie. Przykładowo jedne z nich sugerują, że zaburzenia psychiczne mogą występować u nawet 30% spośród wszystkich pacjentów, u których rozwinie się guz mózgu.

Jakie zaburzenia psychiczne mogą być spowodowane guzem mózgu?

Nie istnieją jakieś jedne, konkretne zaburzenia psychiczne, które mogłyby sugerować właśnie to, że pacjent cierpi na guza mózgu. W praktyce okazuje się bowiem, że naprawdę różnorodne problemy z zakresu psychopatologii mogą być powiązane z wystąpieniem nowotworu wewnątrzczaszkowego. Jako możliwe do wystąpienia w przebiegu guza mózgu zaburzenia psychiczne najczęściej wymieniane są:

 • zmiany osobowości,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lękowe (w postaci zarówno lęku uogólnionego, jak i napadów paniki),
 • zaburzenia odżywiania (np. w formie anoreksji),
 • epizody psychotyczne,
 • zaburzenia snu (głównie w postaci bezsenności),
 • apatia,
 • zaburzenia koncentracji,
 • problemy z pamięcią,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • drażliwość.

Kiedy szczególnie powinno się podejrzewać, że zaburzenia psychiczne wynikają z obecności guza w mózgu?

Z całą pewnością trzeba przyznać, że wysunięcie podejrzenia, że występujące u pacjenta zaburzenia psychiczne są spowodowane guzem mózgu, zdecydowanie nie jest łatwe. Istnieją jednak pewne problemy, które mogą sugerować właśnie takie podłoże odchyleń od prawidłowego stanu psychicznego. Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć to, jaki był wcześniejszy stan psychiczny pacjenta – niepokoić może m.in. nagłe wystąpienie poważnych zaburzeń psychicznych u osoby, która dotychczas nie przejawiała w tym zakresie żadnych odchyleń (szczególnie w sytuacji, kiedy człowiek ten nie jest obciążony żadnymi czynnikami ryzyka zaburzeń psychicznych).

fot. panthermedia

Zwracać szczególną uwagę powinny również nietypowe kompilacje objawów psychopatologicznych, które wspólnie nie nasuwają podejrzenia żadnych z istniejących w medycznych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, a także problemy psychiatryczne, które w ogóle nie ulegają poprawie pomimo stosowania technik leczniczych, które zazwyczaj przynoszą oczekiwane efekty. Wyjątkową uwagę powinno się również kierować ku dokładnemu charakterowi istniejących u chorego objawów – przykładowo anoreksja, która nie jest powiązana z zaburzeniami dotyczącymi odbierania wyglądu swojego ciała, może być spowodowana właśnie obecnością u chorego guza mózgu.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze