Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne u kobiet w okresie okołoporodowym.

Autorzy: Lek. Andrzej Sobański
Zaburzenia psychiczne u kobiet w okresie okołoporodowym.
Fot. Pantherstock
(4)

Ciąża i poród wywierają ogromny psycho-biologiczny wpływ na organizm i umysł kobiety. W tym okresie najczęściej spotykamy się z różnie nasilonymi zaburzeniami nastroju.

Reklama

Ciąża i poród wywierają ogromny psycho-biologiczny wpływ na organizm i umysł kobiety. W tym okresie najczęściej spotykamy się z różnie nasilonymi zaburzeniami nastroju. Na podstawie badań epidemiologicznych okazuje się, że ponad 80% kobiet w okresie okołoporodowym doznaje takich objawów.

Jednakże tylko 10-20% spełnia kryteria zaburzenia afektywnego według DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - wydanie IV podręcznika Diagnostyka i statystyka zaburzeń psychicznych, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Etiologia

Obecnie nie ma ściśle określonego czynnika etiologicznego, który by determinował wystąpienie zaburzeń psychicznych w okresie okołoporodowym. Istnieją dowody na genetycznie uwarunkowane ujawnienie się tych zaburzeń u ciężarnych, które są w pierwszej linii spokrewnione z kobietami mającymi w przeszłości zaburzenia poporodowe. Wychodząc natomiast z założenia, że zmiany psychiczne występują w tym samym okresie co zmiany hormonalne związane z ciążą i porodem, przeprowadzono szereg badań mających na celu udowodnienie tego związku przyczynowo-skutkowego. Brano pod uwagę zmiany stężenia hormonów gonadowych, prolaktyny, hormonów tarczycy i nadnerczy (kortyzolu). Jednak niejednoznaczne wyniki badań nie pozwoliły dotychczas na ujawnienie takich powiązań. Trwają teraz prace nad ujawnieniem zależności między systemem serotoninergicznym a hormonami gonadowymi w okresie ciąży i po porodzie. Sugeruje się, że poporodowy spadek stężenia hormonów gonadowych, może spowodować zmiany systemu serotoninergicznego u pacjentek szczególnie wrażliwych albo genetycznie predysponowanych, a tym samym doprowadzić do zaburzeń nastroju.

Pojawienie się zaburzeń psychicznych w czasie ciąży pod postacią objawów depresji jest rzadsze niż w okresie poporodowym. Jednak wystąpienie ich pociąga za sobą ryzyko ujawnienia się niżej opisanych poporodowych zaburzeń psychicznych.

Czynniki ryzyka

Istnieje wiele czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych u kobiet po porodzie. Do najważniejszych z nich należą:

 • socjoekonomiczne czynniki wywołujące stres
 • występowanie zaburzeń psychicznych w przeszłości
 • występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie
 • cechy osobowości (obsesyjno-kompulsyjne, lękowe, panika itp.)


Wśród czynników socjoekonomicznych znajdujemy:

 • brak wsparcia społecznego
 • negatywne zdarzenia życiowe
 • niepewność zatrudnienia
 • brak doświadczenia w opiece nad dziećmi
 • nieplanowana ciąża
 • „pesymizm przedporodowy"
 • złe relacje małżeńskie lub brak męża
 • złe relacje z matką
 • wielokrotne porody


fot. pantherstock

Klasyfikacja

W zależności od stopnia nasilenia objawów, możemy poporodowe zaburzenia psychiczne podzielić na 3 rodzaje:

 1. przygnębienie poporodowe
 2. depresja poporodowa
 3. psychoza popołogowa

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze