Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne wieku dorastania

Zaburzenia psychiczne wieku dorastania
Fot. shutterstock
(4)

Zaburzenia psychiczne okresu dorastania to specyficzne zaburzenia, związane z konfliktami, zadaniami charakterystycznymi dla tej fazy rozwoju i mogą w mniej lub bardziej zmienionej formie występować dalej w życiu dorosłym.

Reklama

Depresja młodzieńcza

Depresja młodzieńcza dotyka 10-15% osób w okresie dorastania. Do głównych przyczyn jej występowania zalicza się trudności etapu adolescencji i konfrontację możliwości z oczekiwaniami samego dorastającego oraz jego otoczenia. Objawy depresji młodzieńczej mają wiele wspólnych elementów z depresją wieku dorosłego, pomimo maskowania chrakterystycznych symptomów depresyjnych zachowaniami buntowniczymi, ucieczkami z domu, wagarami, zmęczeniem i znużeniem.

Postacie depresji młodzieńczej:

  • postać „czysta” z wyraźnie obniżonym nastrojem i obecnym lękiem;
  • postać „rezygnacyjna”, gdzie obok podstawowych objawów depresji występują trudności w nauce, poczucie bezsensu życia i tendencje samobójcze;
  • depresja „ z niepokojem” w której dominuje dysforia, niepokój i zachowania autodestrukcyjne;
  • depresja „ hipochondryczna” z wyraźnym niepokojem o własne zdrowie i somatycznymi objawami niektórych chorób.
     

fot. pantherstock

Leczenie depresji młodzieńczej

Największą rolę w leczeniu depresji młodzieńczej odgrywa psychoterapia rodzinna lub indywidualna. Problemem diagnostycznym i terapeutycznym może być obecność epizodów schizofrenicznych, dość częstych w okresie dorastania i dlatego tak istotna jest współpraca z terapeutą i branie kreatywnego udziału w prowadzonych dla tej grupy pacjentów zajęciach.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • A.Bilikiewicz, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze