Zaloguj
Reklama

Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego

Autorzy: Bilikiewicz A., Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Dojrzała kobieta
Fot. Ojoimages
Dojrzała kobieta
(4)

Zaburzenia natury psychicznej spotykane są u 12-50% osób w wieku podeszłym, czyli po 65 roku życia. Najczęściej należy do nich depresja, zaburzenia świadomości, otępienia i psychozy.

Reklama

Otępienie

Główną przyczyną otępienia w wieku podeszłym jest choroba Alzheimera, stanowi ok. 5% wśród osób powyżej 65 roku życia, kolejną co do częstości przyczyną jest choroba z ciałami Lewy’ego i otępienie czołowo-skroniowe.

Otępienie z ciałami Lewy’ego

Otępienie z ciałami Lewy’ego charakteryzuje się zmiennością funkcji poznawczych w ciągu godzin, a nawet minut. Naprzemiennie występują omamy wzrokowe, urojenia prześladowcze i zaburzenia nastroju. Zaburzenia świadomości są krótkotrwałe i pojawiają się niezależnie od pory dnia, dodatkowo w zaawansowanym stadium obecne są liczne objawy neurologiczne.

Otępienie czołowo-skroniowe

We wczesnym etapie przebiegu otępienia czołowo-skroniowego dominuje apatia, niedostosowanie społeczne, utrata zainteresowań lub rozhamowanie, nastrój euforyczny i wzmożona aktywność. Wraz z upływem czasu pogarsza się orientacja przestrzenna, zubożona zostaje jakość i ilość wypowiedzi chorego.


fot. panthermedia

Choroba Alzheimera

Pierwszymi objawami choroby Alzheimera są trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania, drażliwość i utrata dotychczasowych zainteresowań. W otępieniu o średnim nasileniu dominują zaburzenia pamięci, orientacji w czasie i przestrzeni oraz problemy językowe. W zaawansowanym stadium otępienia obecne są omamy wzrokowe i słuchowe, zaburzenia myślenia, urojenia i agresywne zachowania.

Czynniki ryzyka wystąpienia otępienia

Częstość występowania otępienia zwiększa się wraz z wiekiem. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są urazy głowy, nadużywanie alkoholu, nikotynizm, skłonność do depresji, niskie wykształcenie oraz urazy głowy.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze