Zaloguj
Reklama

Zaburzenia snu u dzieci – plaga XXI wieku?

Zmęczona studentka
Fot. panthermedia
Zmęczona studentka
(0)

Sen jest niezwykle ważna czynnością fizjologiczną człowieka, zajmującą około 1/3 życia człowieka. Dzisiejsze realia życia codziennego pokazują jednak, że sen zaczyna mieć coraz mniejszą wartość i nie zwraca się uwagi na negatywne skutki, jakie przynieść może jego niedobór. Szczególne znaczenie ma to w przypadku młodzieży jednak, jak pokazują badania, również w tej populacji spotykane są problemy ze snem i jego zaburzenia, co niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

Reklama

Sen jest bardzo istotnym elementem naszego życia, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, odpowiednią regenerację oraz jest podłożem właściwego rozwoju – co ma szczególne znaczenie w kontekście dzieci i młodzieży. Liczne badania wskazują na coraz częściej występujące oraz coraz poważniejsze zaburzenia snu wśród dzieci i młodzieży, co wpływa w znacznym stopniu na ich funkcjonowanie w społeczeństwie oraz generuje wiele problemów rozwojowych oraz w nauce [1].

Sen

Sen stanowi jeden z podstawowych stanów fizjologicznych, w jakich znajdować się może organizm ludzki, stanowiąc jednocześnie czynnościowy stan ośrodkowego układu nerwowego, który charakteryzuje się pewnymi cyklami o określonym rytmie dobowym oraz ograniczeniem (a nawet zanikiem) świadomości. Jest to czynność fizjologiczna, która ma szczególne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka i zajmuje w jego życiu bardzo znaczące miejsce [1].

Sen jest więc zjawiskiem czynnościowym, którego doświadcza każdy człowiek, zajmuje ono około 1/3 życia, a w przypadku wieku niemowlęcego aż 2/3. Dzisiejsze realia, styl życia oraz wiele czynników zewnętrznych spychają sen na margines zainteresowań człowieka – ta niezwykle ważna dla naszego organizmu aktywność zaczyna być postrzegana jako strata czasu. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to naturalna potrzeba człowieka stanowiąca element rytmu dobowego. Sen jest stanem, w którym spada aktywność organizmu, zmniejsza się reaktywność na bodźce zewnętrzne oraz zanika stan świadomości. Obniża się tym samym zdolność do odbierania sygnałów płynących z otoczenia, jak również zdolność organizmu do podjęcia reakcji na dany bodziec. Jak więc odróżnić sen od amnestii czy śpiączki? Pozostając we śnie, organizm nie traci zdolności do przejścia w stan czuwania po zadziałaniu odpowiednio silnego bodźca [2].

Składowe snu

Sen podzielić można na dwie odmienne fazy, części. Ich podział jest podyktowany parametrami, jakie otrzymano podczas badań polisomnograficznych, czyli podczas badania bioelektrycznej czynności mózgu (EEG) oraz zapisu czynności bioelektrycznej mięśni (EMG). Fazy czy też części, o jakich mowa, to REM – jako czas, w którym rejestrowane są szybkie ruchy gałek ocznych, oraz NREM (lub non-REM), czyli okres snu, w którym dochodzi do wolnych ruchów gałek ocznych [2].

Sen w wieku nastoletnim

W okresie dojrzewania w organizmie młodego człowieka dochodzi do szeregu zmian hormonalnych, w tym do zmian w zakresie wydzielania melatoniny. Zmienia się także wzorzec snu, na co wpływ mają nie tylko zmiany fizjologiczne, ale również zmiany funkcjonowania społecznego, wyzwania szkolne czy obowiązki- czas na sen i odpoczynek staje się coraz krótszy, kiedy w tym okresie organizmowi potrzeba około 9 godzin snu. Starsza grupa nastolatków wykazuje przesunięcie snu nawet o około 2 godziny co oznacza, że pora pójścia spać przesuwa się na coraz późniejszą a poranne pobudki są coraz trudniejsze. Tego typu sytuacja skutkuje koniecznością drzemki w ciągu dnia, co jednak ma swoje negatywne odbicie w nocnym śnie, który staje się nieefektywny i nie daje odpowiedniego wypoczynku dla organizmu.

fot. panthermedia

Początkowo zarówno dziewczęta jak chłopcy mają podobne problemy ze snem, jednak w miarę upływu lat okazuje się, że większe problemy ze snem pojawiają się u dziewcząt. Granicznym etapem, po którym różnica w zaburzeniach jest widoczna jest okres pokwitania [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] B. Andrzejczak, J. Śmigielski, A. Gmitrowicz: Analiza wybranych parametrów snu w populacji młodzieży szkolnej. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2017, nr 17(4), s. 279–288.
    [2] Mózg a sen. W: Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 2011-2013. Red. Ireneusz Kojder. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Szczecin 2013, s. 80–83

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze