Zaloguj
Reklama

Zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości
Fot. medforum
(4)

Syntetycznie opracowany temat ilościowych i jakościowych zaburzeń świadomości.

Reklama

Zaburzenia świadomości dzielą się na:

-
Ilościowe
- Jakościowe

Wahania stanu czuwania
Zawężenie pola świadomości, np. spowodowane silnymi emocjami
Senność patologiczna (somnolentia)
Sen głęboki (półśpiączka, sopor) - wygaszenie przytomności
Śpiączka (coma) - całkowite wyłączenie świadomości


Zawężenie pola świadomości, np. spowodowane silnymi emocjami

Sen głęboki (półśpiączka, sopor) - wygaszenie przytomności:
- zachowana jedynie reaktywność na silne bodźce (odruchy obronne),
- nie można wyprowadzić bodźcami z tego stanu,
- przyczyny: zatrucia, organiczne uszkodzenie OUN, uraz.

Jakościowe zaburzenia świadomości

Przymglenie proste
Zespół majaczeniowy (delirium)
Zespół pomroczny (zamroczeniowy, obnubilatio)
Zespół zamroczeniowo-majaczeniowy
Zespół splątaniowy (amentywny)


Zespół majaczeniowy (delirium):
- orientacja autpsychiczna - zachowana (przeważnie),
- orientacja allopsychiczna - zaburzona,
- niepokój ruchowy,
- zab. spostrzegania: złudzenia i omamy (głównie wzrokowe),
- niespójne (inkoherentne) urojenia - najczęściej związane treścią z omamami, np. "dziania się", z towarzyszącym lękiem, nastrojem dysforycznym lub euforycznym,
- objawy pojawiają się najczęściej wieczorem i w nocy
- częściowa niepamięć,
- przyczyny: majaczenie alkoholowe, ch.zakaźne (dur brzuszny, zap.płuc, zimnica, grypa i inne gorączkowe), zatrucia.

Zespół zamroczeniowo-majaczeniowy:
- urojenia dziania się (urojenia oniryczne); omamy (???),
- minimalny kontakt z otoczeniem,
- zwykle: lęk, dysforie, zmiany nastroju,
- przyczyny: zatrucia, infekcje, padaczka

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychiatria On-Line

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze