Zaloguj
Reklama

Zasady kształtowania relacji personel-pacjent

Zasady kształtowania relacji personel-pacjent
Fot. Panthermedia
(0)

Relacja z Regionalnej Konferencji Naukowej z cyklu "Rehabilitacja w chorobach psychicznych".

Reklama

W dniu 5 października 2001r odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu Regionalna Konferencja Naukowa z cyklu Rehabilitacja w chorobach psychicznych: Zasady kształtowania relacji personel-pacjent.
Było to już czwarte spotkanie naukowe organizowane przez kierownika oddziału rehabilitacyjnego dla przewlekle chorych dr n. przyr. Wacława Urbanica. Program tych konferencji jest niezwykle szeroki. Dotyczy współpracy wszelkich instytucji lecznictwa i pomocy społecznej w regionie, wobec chorych psychicznie oraz osób wymagających pomocy społecznej i medycznej. Wstępnie zgłosiło udział w konferencji 126 osób, a uczestniczyło 183.

Przebieg Konferencji można podzielić na trzy etapy:
I - część referatowa i wykładowa (tematy hasłowe i doniesienia z ośrodków);
II - część warsztatowa, tym razem były cztery grupy warsztatów: grupy Balinta, metody technik behawioralnych; techniki uważnego słuchania i aktywna muzykoterapia;
III - część zwana „lublinieckim plenerem jesiennym” - polegała na grupowych spacerach po pięknym pastelowym parku leśnym, nieformalnych spotkaniach i wspólnym obiedzie w leśnej restauracji.

Osoby zainteresowane mogły zwiedzić pracownie terapii zajęciowej, klub pacjenta z wystawą dzieł plastycznych, a także udać się do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, znajdującego się w parku leśnym. Tam mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym zapleczem rehabilitacyjno-terapeutycznym dla osób z różnym stopniem upośledzenia.
W materiałach konferencyjnych znalazły się streszczenia referatów oraz zajęć warsztatowych.
Historycznie idee tych konferencji nawiązują do lat 70-tych kiedy to doc.dr hab. Piotr Sobczyk organizował ”letnie dni psychiatryczne” dla osób różnych instytucji i profesji, których celem było polepszenie integracji i współpracy wobec chorego psychicznie w terenie.

Reklama
(0)
Komentarze