Zaloguj
Reklama

Zespół Fregoliego: kiedy pacjent zaczyna błędnie identyfikować ludzi...

Osobowość ChAD
Fot. panthermedia
Osobowość ChAD
(4)

Zespół Fregoliego należy do zaburzeń urojeniowych, a dokładniej mówiąc – do grupy urojeniowych zaburzeń błędnej identyfikacji. W przebiegu tej jednostki pacjenci mogą uważać, że różni ludzie… stanowią tak naprawdę jedną osobę, która po prostu się przebiera czy w jakikolwiek inny sposób zmienia swój wygląd. Jakie są przyczyny zespołu Fregoliego i jak przebiega leczenie tego zaburzenia – czy możliwe jest przywrócenie pacjentom prawidłowego identyfikowania różnych ludzi?

Reklama

Zaburzenia urojeniowe można uznać za jedne z ciekawszych problemów, z którymi stykają się psychiatrzy. W przebiegu tych zaburzeń nieprawidłowe, niedające się skorygować przekonania pacjentów – bo tym właśnie są urojenia – związane mogą być z naprawdę różnorodną tematyką. Urojeń wyróżnia się wiele rodzajów, jak ich przykłady można podać chociażby urojenia zazdrości (występujące w skrajnej postaci np. w przebiegu zespołu Otella), urojenia prześladowcze, urojenia ksobne czy urojenia nihilistyczne.

Specyficzną postacią zaburzeń urojeniowych jest zespół Fregoliego. Jednostka ta w pewien sposób jest podobna do innego zaburzenia – zespołu Capgrasa – i również jest ona zaliczana do grupy kilku problemów, określanych jako urojeniowe zespoły błędnej identyfikacji.

Nazwa opisywanego zespołu pochodzi do nazwiska włoskiego aktora, którym był Leopoldo Fregoli. Artysta ten znany był z tego, że podczas swoich występów potrafił w wyjątkowo szybki sposób zmieniać swoje przebranie. Pierwszy opis zespołu Fregoliego pochodzi z 1927 roku i jego autorami byli P. Courbon i G. Fail. Badacze w swojej pracy opisali kobietę, która podawała, że jest ona ciągle prześladowana przez dwóch konkretnych aktorów, których znała z przedstawień teatralnych. W pierwszej chwili można by uznać, że pacjentka ta doświadczała po prostu urojeń prześladowczych – z jakiegoś jednak powodu zespół Fregoliego jest odróżniany od urojeń prześladowczych…


fot. panthermedia

Zespół Fregoliego: jakie są jego charakterystyczne cechy?

Pacjenci z zespołem Fregoliego twierdzą, że różni spotykani przez nich ludzie są tak naprawdę jedną (ewentualnie kilkoma) osobami, które jedynie – w jakiś niezrozumiały i niejasny sposób – zmieniają swój wizerunek.

Z zespołem Fregoliego związane są jednak również i inne problemy. Pacjenci mogą doświadczać także:

  • deficytów pamięci wzrokowej,
  • zaburzeń czynności wykonawczych,
  • zaburzeń czynności poznawczych,
  • omamów,
  • deficytów uwagi oraz koncentracji.

Oprócz już wspomnianych, pacjenci z zespołem Fregoliego nieprawidłowo mogą identyfikować nie tylko różnych ludzi – zaburzenia mogą dotyczyć w tym przypadku również i rozpoznawaniu różnorodnych przedmiotów, jak i nawet całych miejsc. Powyżej wspomniano opis pierwszej pacjentki z zespołem Fregoliego, gdzie pojawił się wątek urojeń prześladowczych – ten typ urojeń, rzeczywiście, nierzadko jest spotykany u osób z opisywanym typem urojeniowego zespołu błędnej identyfikacji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Langdon R1, Connaughton E, Coltheart M., The Fregoli delusion: a disorder of person identification and tracking.Top Cogn Sci. 2014 Oct;6(4):615-31. doi: 10.1111/tops.12108. Epub 2014 Sep 13
    Mojtabai R., Fregoli Syndrome, Aust N Z J Psychiatry, 1994 Sep;28(3):458-62

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze