Zaloguj
Reklama
mgr Michalina Respondek

Miejsce pracy i pełniona funkcja:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, pełniona funkcja - asystent, doktorant

Treści dodane przez autora: