Zaloguj
Reklama

ChAD

Przeglądaj w kategorii ChAD:
Reklama

Choroba afektywna dwubiegunowa (ang. bipolar disorder, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) to schorzenie, w którym występują naprzemienne fazy (bieguny): depresja i mania. Depresja to spadek nastroju: smutek, przygnębienie, brak motywacji do działania, często dodatkowo zaburzenia snu oraz lęk. Mania (lub w mniej nasilonej postaci - hipomania) to przeciwieństwo depresji: euforia, poczucie dużej energii, ale i brak krytycyzmu, który objawia się podejmowaniem decyzji, których potem człowiek żałuje. Często fazy następują jedna po drugiej, poziom nastroju na wykresie wyglądałby jak sinusoida, od depresji do manii i znowu depresja. Pacjenci zwykle nie potrafią wskazać momentu zmiany fazy. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i stosowanie farmakoterapii.

W leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (pozostaje ten sam skrót - Chad) stosuje się leki stabilizujące nastrój (stabilizatory nastroju), do których należą węglan litu, część leków przeciwpadaczkowych (np. karbamazepina, kwas walproinowy, lamotrygina), leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki: olanzapina, kwetiapina, arypiprazol).