Zaloguj
Reklama

Psychoterapia

Psychoterapia jest rodzajem leczenia psychologicznego, która polega na poważnej, szczerej i refleksyjnej rozmowie z zachowaniem pełnej poufności i dyskrecji. Z psychoterapii mogą skorzystać osoby doświadczające problemów osobistych takich jak:

  • napady lęku
  • bezsenność
  • obniżenie nastroju, smutek, depresja
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • obsesyjne i uporczywe myśli na dany temat
  • zaburzenia odżywiania (napady objadania, anoreksja)
  • trudności w życiu intymnym

Kto jest psychoterapeuta? Psychoterapeuta to osoba mająca wyższe wykształcenie medyczne (lekarz) lub humanistyczne (psycholog, pedagog, filozof), która przeszła dodatkowe 4 letnie szkolenie w certyfikowanym ośrodku oraz odbyła terapię własną. Najważniejszymi instytucjami certyfikującymi psychoterapeutów są Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ojcem psychoterapii jest Zygmunt Freud. Rodzajów psychoterapii jest wiele. Do najpopularniejszych należą: psychoterapia analityczna (psychoanaliza), psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT), psychoterapia systemowa, terapia rodzin i par. Jednym z podejść teoretycznych w psychoterapii jest behawioryzm.