Zaloguj
Reklama

Zamierzone samouszkodzenie (7 treści)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej (ulica i autostrada) (1 treść)