Zaloguj
Reklama

Zamierzone samouszkodzenie (7 treści)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne (gospodarstwo rolne) (1 treść)