Zaloguj
Reklama

Zamierzone samouszkodzenie (7 treści)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne (miejsce uprawiania sportu i gimnastyki) (1 treść)