Zaloguj
Reklama

Amfetamina - czy uzależnia

Tabletki
Fot. ojoimages
Tabletki
(3)
Reklama

Amfetamina jest narkotykiem o działaniu pobudzającym i euforyzującym. Jest stosunkowo łatwo dostępna i często stosowana przez młodzież eksperymentującą ze środkami doraźnie poprawiającymi nastrój i wydolność.

Amfetamina - Objawy i przebieg

Mechanizm działania amfetaminy polega na pobudzaniu przekaźnictwa nerwowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Objawem jej spożycia jest przejściowe, krótkotrwałe zwiększenie wydolności fizycznej i przyspieszenie procesów kojarzenia.

Oprócz tego działania, pożądanego przez stosujących amfetaminę, wywołuje ona liczne niekorzystne działania uboczne, takie jak: nadmierne pobudzenie psychoruchowe, aż do stanów psychotycznych, bóle i zawroty głowy, nudności, bóle brzucha, poty i podwyższenie temperatury ciała. Po spożyciu amfetaminy skóra jest zaczerwieniona, źrenice szerokie, akcja serca przyspieszona, a ciśnienie tętnicze podwyższone.

Przedawkowanie może doprowadzić do zapaści krążeniowej z utratą przytomności, zaburzeniami oddychania, drgawkami i zgonem. Używanie amfetaminy stwarza poważne zagrożenie uzależnienia psychicznego i fizycznego!

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Jeżeli u Twojego dziecka występują objawy i zachowania sugerujące używanie amfetaminy lub innych środków uzależniających zawsze skontaktuj się z lekarzem oraz z psychologiem. W prawie każdej gminie lub powiecie istnieją specjalne instytucje zajmujące się pomocą młodzieży zagrożonej narkomanią.

Nawet jeżeli objawy są stosunkowo nieznacznie nasilone i pozornie nie zagrażające zdrowiu i życiu, należy podjąć interwencję. Poradzenie sobie z problemem narkomanii u dziecka niemal nigdy nie udaje się samym rodzicom!

Amfetamina - Leczenie

Leczenia domowego nie ma (patrz wyżej). Amfetamina wydala się z moczem w postaci niezmienionej, a na rynku farmaceutycznym istnieją testy wykrywające jej obecność w próbce moczu. Nabycie i wykonanie takiego testu jest możliwe przy wątpliwościach odnośnie przyczyny objawów obserwowanych u dziecka.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze