Zaloguj
Reklama

Bliski z przejawami zaburzeń psychicznych – co powinno niepokoić i gdzie udać się po pomoc?

Wsparcie
Fot. panthermedia
Wsparcie
(0)
Reklama

Zaburzenia psychiczne stają się, niestety, coraz częstsze i zapadają na nie zarówno dzieci, jak i młodzi dorośli czy seniorzy. Tak jak czasami sam pacjent zauważa, że dzieje się z nim coś niepokojącego, tak zdarzać się może, że będzie on pozbawiony wglądu i jedynie jego rodzina odnotuje jakieś niepokojące symptomy. Co można wtedy zrobić – jak nakłonić bliskiego do odwiedzenia psychiatry?

Objawy i przebieg zaburzeń psychicznych

Zaburzenia psychiczne mogą manifestować się bardzo różnorodnie, i tak jak objawy niektórych z nich zauważyć można bardzo łatwo, tak pewne dolegliwości wynikające z zachorowania na chorobę psychiczną mogą być bardzo trudne do odnotowania. Zwracać uwagę powinno przede wszystkim to, że bliski nagle zaczyna się zachowywać całkowicie inaczej niż wcześniej.

Z depresją kojarzone są przede wszystkim obniżony nastrój i niechęć do działania, w przebiegu tej jednostki pojawiać się może jednak jeszcze wiele innych problemów. U młodych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi głównym objawem może nie być smutek, a drażliwość, u seniorów najbardziej zauważalne może być z kolei odizolowanie się od nawet najbliższych krewnych.

Pozbawiony wglądu może być pacjent zmagający się z depresją, jak i osoby, u których rozwinęły się całkowicie inne zaburzenia psychiczne. Poświęcić uwagę należy przede wszystkim tym, które wymagają leczenia farmakologicznego – takowymi są chociażby choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) oraz schizofrenia.

W przebiegu ChAD występować mogą bardzo różnorodne objawy – pacjenci mogą doświadczać epizodów depresyjnych, maniakalnych, ale i mieszanych, w których trakcie występować mogą u nich objawy zarówno depresji, jak i manii. Epizod maniakalny raczej ciężko przeoczyć – osoba, u której się rozwinie, staje się nadaktywna, ma zmniejszoną potrzebę snu, a także często podejmuje różne, zazwyczaj zaskakujące otoczenie, działania, takie jak np. wzięcie gigantycznego kredytu na budowę centrum handlowego czy kontakty płciowe z przypadkowymi, zupełnie nieznanymi osobami. W przebiegu manii może dochodzić także do występowania u pacjenta gonitwy myśli czy zwiększonej potrzeby mówienia.

Uznawana za jedną z najpoważniejszych chorób psychicznych schizofrenia początkowo może być związana z występowaniem objawów, które ciężko będzie zauważyć otoczeniu pacjenta. Może on bowiem stawać się podejrzliwy, unikać towarzystwa innych, jak i jakichkolwiek aktywności. Zdarza się jednak i tak, że osoby cierpiące na schizofrenię bywają okresowo, bez żadnego powodu, pobudzone, mogą one również sprawiać wrażenie zwidujących jakieś bliżej nieokreślone rzeczy czy słyszących jakieś dźwięki, których nikt inny nie słyszy. Jednymi z możliwych w przebiegu choroby objawami są urojenia, czyli niezgodne z rzeczywistością przekonania, co do których prawdziwości pacjent jest w pełni przekonany i żadne argumenty nie są go w stanie przekonać, że się myli. Treści urojeniowe miewają rozmaity charakter i pacjent może wierzyć m.in. w to, że inni ludzie chcą go otruć, ale i żywić przekonanie, że prezenterzy w telewizji zwracają się bezpośredniego do niego.

Kiedy udać się do lekarza w przypadku podejrzenia u bliskich zaburzeń psychicznych?

Zasadniczo w każdej sytuacji, w której bliski zaczyna zachowywać się dziwacznie, najkorzystniejsze byłoby zaproponowanie mu konsultacji psychiatrycznej. W Polsce powoli zmienia się powszechne przekonanie na temat leczenia psychiatrycznego, nadal jednak dla wielu osób zgłoszenie się do lekarza tej specjalności stanowi swego rodzaju ujmę i powód do wstydu. Ostatecznie wielu ludzi wstydzi się zgłosić do psychiatry, bardzo ciężkie może być nakłonienie do odwiedzenia specjalisty osoby, która nie ma wglądu i jest przekonana, że jej zachowanie jest w pełni normalne.

Bliscy osoby, która może zmagać się z zaburzeniami psychicznymi, powinni przede wszystkim wykazywać się bardzo dużą cierpliwością – potrzebne może być bowiem bardzo dużo czasu do tego, aby nakłonić krewnego czy przyjaciela do konsultacji z psychiatrą. Niezbędna jest nie tylko cierpliwość, ale i delikatność – warto wielokrotnie sugerować konieczność wizyty u lekarza i argumentować ją m.in. swoimi obawami dotyczącymi zdrowia bliskiego. Wykorzystywać można również argument, że jeżeli rzeczywiście nic się nie dzieje, to wtedy lekarz poinformuje o tym pacjenta i będzie miał on wtedy dowód na to, że to on, a nie jego rodzina, miał rację.

Leczenie zaburzeń psychicznych

Pewne zaburzenia psychiczne – np. depresja – mogą po pewnym czasie ustąpić nawet samoistnie. Mogą, ale nie muszą, do tego osoba, u której wystąpił kiedykolwiek epizod depresyjny, ma zwiększone ryzyko tego, że w przyszłości zaburzenia depresyjne pojawią się u niej ponownie. Między innymi z tego powodu domowe leczenie zaburzeń psychicznych raczej nie jest możliwe, a do tego w przypadku niektórych z nich, np. wspominanych wcześniej schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej, farmakoterapia jest zwyczajnie konieczna.

Zdarza się, że bliscy próbują różnych metod, a ich starania i tak spełzają na niczym i krewny nie chce udać się do psychiatry. Warto tutaj wspomnieć o tym, iż istnieje możliwość leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta. Procedurę można jednak zastosować w wyjątkowych przypadkach – przyjęcie chorego bez zgody możliwe jest wtedy, gdy zagraża on swojemu życiu lub zagraża życiu i zdrowiu innych osób.

Piśmiennictwo

Bibliografia:

1) „Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011

2) „Psychiatria. Podręcznik dla studentów”, B. K. Puri, I. H. Treasaden, red. wyd. I polskiego J. Rybakowski, F. Rybakowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014

 

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze