Zaloguj
Reklama

Derealizacja - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Autorzy: dr Agnieszka Piróg-Balcerzak
Zakupoholizm
Fot. iStock
Zakupoholizm
(4)
Reklama

Derealizacja jest to wrażenie, że cały otaczający świat, cała otaczająca rzeczywistość uległy zmianie. Występuje najczęściej u osób chorujących na schizofrenię, w depresjach, zaburzeniach nerwicowych, w niektórych postaciach padaczki, po substancjach halucynogennych. Z reguły współistnieje z depersonalizacją. Może występować również u osób zdrowych.

Objawy i przebieg derealizacji

Osoba doświadczająca derealizacji ma problem z określeniem rzeczywistości w stosunku do otaczającego go świata. W odniesieniu do świata zewnętrznego zmiany te mogą dotyczyć innych ludzi, przedmiotów, czasu i przestrzeni.

Choremu może się wydawać, iż inni ludzie są nierealni, obcy, mimo że należą do osób najbliższych. Świat zewnętrzny wydaje się choremu martwy, nierealny, bezbarwny tak jakby nie istniał lub jakby był sceną, na której ludzie odgrywają jakieś wymyślone role. Choremu może się wydawać, że używane dotychczas przedmioty straciły swoje dawne przeznaczenie, stały się obce, inne. Jeżeli stan taki występuje u osób z depresją, zaburzeniami nerwicowymi lub u osób w stanach przemęczenia to osoby te są krytyczne do zmiany percepcji. Jeśli jednak brakuje takiego krytycyzmu może to świadczyć o rozwoju procesu schizofrenicznego. W takim wypadku konieczne jest jak najszybsze zgłoszenie się do psychiatry.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze