Zaloguj
Reklama

Odstawianie leków uspokajających - jak to zrobić?

Tabletki
Fot. medforum
Tabletki
(4)
Reklama

Leki uspokajające i nasenne, są środkami, które dzięki swojemu stosunkowo szybkiemu działaniu, polegającemu na zmniejszeniu nasilenia objawów lęku, niepokoju czy poprawie w zakresie zasypiania, są często stosowane w sposób przewlekły. Do tych leków obecnie zaliczmy głównie z benzodiazepiny, rzadziej barbiturany.

Objawy i przebieg

Niestety pobieranie ich regularnie przez okres dłuższy niż kilku tygodni prowadzi do wytworzenia się tzw. tolerancji (=uzależnienie). Organizm przyzwyczaja się do ich obecności we krwi i aby uzyskać ten sam efekt (np. uspokojenia się) konieczne staje się pobieranie coraz większych dawek. Takiego postępowania nie da się przedłużać w nieskończoność.

Prędzej czy później działania niepożądane leków uspokajających spowodują, że nastąpi konieczność ich odstawienia.

W Polsce zarejstrowane są następujące substancje z grupy benzodiazepin: Diazepam (za granicą znany jako Valium, w kraju jako Relanium), Chlorodiazepoksyd, Medazepam, Oksazepam, Klorazepan, Lorazepam, Adinazolam, Bromazepam, Klobazam, Ketazolam, Prazepam, Alprazolam, Halazepam, Pinazepam, Kamazepam, Nordazepam, Fludiazepam, Loflazepan, Etyzolam, Klotiazepam, Kloksazolam, Tofizopam, Flurazepam, Nitrazepam, Flunitrazepam, Estazolam, Triazolam, Lormetazepam, Temazepam, Midazolam, Brotizolam, Kwazepam, Loprazolam, Doksefazepam,
Cinolazepam.

Barbiturany z powodu większego potencjału wywoływania działań ubocznych stosowane rzadziej: Pentobarbital, Amobarbital, Butobarbital, Barbital, Aprobarbital, Sekobarbital, Talbutal, Winylbital, Winbarbital, Cyklobarbital, Heptabarbital, Repozal, Metoheksytal, Heksobarbital, Tiopental, Etallobarbital, Allobarbital, Proksybarbal.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć

Zmniejszanie dawki i odstawienie leków tej grupy powinno nastąpić pod kontrolą lekarza. Nie powinno się redukować dawek w sposób gwałtowny, gdyż może to doprowadzić do ujawnienia się objawów abstynencyjnych z majaczeniem ( łac. delirium)i napadami drgawkowymi włącznie.

Leczenie

Procedura odstawiania do ustalenia z lekarzem.
Piśmiennictwo
Reklama
(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze