Zaloguj
Reklama

Szpital psychiatryczny a zgoda - czy można trafić do szpitala psychiatrycznego bez własnej zgody?

Autorzy: dr Agnieszka Piróg-Balcerzak
Szpital
Fot. ojoimages
Szpital
(3)
Szpital psychiatryczny a zgoda
Reklama

Przyjęcie do do szpitala bez zgody – jest to przyjęcie bez ustawowo wymaganej pisemnej zgody osoby hospitalizowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Czy można trafić do szpitala psychiatrycznego bez własnej zgody?

Objawy i przebieg hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym

Sama choroba psychiczna nie jest wystarczającym powodem do hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym. Dopiero, gdy z powodu choroby dana osoba ”zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych osób” wówczas musi być przyjęta do szpitala ( i w konsekwencji leczona) nawet jeśli nie wyraża na to zgody.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć w szpitalu psychiatrycznym

W praktyce więc, jeśli osoba chora psychicznie jest agresywna czynnie w stosunku do siebie lub innych, lub w sposób bierny zagraża sobie (np. nie je, nie pije) lub innym (np. zaniedbuje osoby, które są pod jej opieką) może być przyjęta do szpitala bez zgody.

Z reguły gdy sytuacja jest nagła, osoba taka przywożona jest przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala i wówczas lekarz Izby Przyjęć, jeśli rozpoznaje chorobę psychiczną, podejmuje decyzję o przyjęciu bez zgody (mówi o tym art. 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego- UoOZP).

Jeśli w momencie badania występują zaburzenia psychiczne, np.:

  1. Agresja,
  2. Pobudzenie,
  3. Zaburzenia świadomości,
  4. Urojenia,
  5. Halucynacje, ale nie ma pewności czy dana osoba jest chora psychicznie wówczas można ją przyjąć na okres 10 dni aby postawić diagnozę i ew. rozpocząć leczenie. Należy pamiętać, że występowanie ww. zaburzeń może być efektem np. choroby somatycznej, neurologicznej, lub przyjęcia narkotyków a nie wiąże się jednoznacznie z rozpoznaniem choroby psychicznej.

Czasami rodziny mogą wnioskować do sądu ( art. 29 UoOZP) o umieszczenie chorego członka rodziny w szpitalu psychiatrycznym.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze