Zaloguj
Reklama

Zaburzenia snu wywołane pracoholizmem - przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Sen
Fot. Pantherstock
Sen
(5)
Reklama

Pracoholizm (uzależnienie od pracy) według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 zaliczany jest do poważnych chorób. Związany jest z bardzo silną potrzebą, wręcz przymusem, którego nie można kontrolować do pracy.

Objawy i przebieg zaburzeń snu wywołanych pracoholizmem

Pracoholizm jest coraz częstszą przypadłością osób młodych, które rozpoczynają karierę zawodową bądź pracujących od lat na stanowisku kierowniczym. Skutki tego uzależnienia są bardzo negatywne i odbijają się na naszym prawidłowym funkcjonowaniu oraz zdrowiu. Bardzo często pracoholicy wykazują zaburzenia snu (problemy z zasypianie, budzenie się w nocy, częste wybudzanie, zbyt krótki czas snu itp.).

Przyczyny, przebieg i objawy

Pracoholizm zaliczany jest do bardzo ciężkich uzależnień. Nie ma większych problemów w zdiagnozowaniu tej choroby. Osoba nią dotknięta m.in. traci kontrolę nad zachowaniem, poświęca pracy coraz więcej czasu, angażuje się w nowe zadania, traci poczucie czasu w pracy, przerwaniu pracy towarzyszy lęk oraz niepokój, każda jej myśl związana jest z pracą.

W związku z powyższym pojawiają się różnego rodzaju problemy a w tym: rozpad więzi rodzinnych, zerwanie kontaktów ze znajomymi oraz przyjaciółmi, problemy natury psychicznej, emocjonalnej, choroby somatyczne, popadanie w kolejne nałogi oraz zaburzenia snu (najczęściej bezsenność, problemy z zasypianiem czy częste budzenie się w nocy).

Osoba chora bardzo często nie chce się przyznać do swojego problemu a wręcz nie widzi nic złego w swym postępowaniu. W większości przypadków, zauważają to osoby najbliższe oraz znajomi. Uzależnienie od pracy, podobnie jak każde inne wymaga długotrwałego leczenia.

Zaburzenia snu a pracoholizm

Zaburzenia snu bardzo często towarzyszą osobą uzależnionym od pracy. Osoby chore mają problemy z zasypianiem, budzą się bardzo często w nocy czy śpią bardzo krótko. Bezsenność uniemożliwia normalne, prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym, prowadzi do problemów z koncentracją, zapamiętywaniem oraz uczeniem się. W przypadku długotrwałych problemów ze snem wywołanych uzależnieniem od pracy, może dojść do poważnych chorób.

Bezsenność zaliczana jest do zaburzeń prawidłowego rytmu snu i czuwania (z uwzględnieniem właściwego rymu i głębokości). Jeśli mamy z nią do czynienia powyżej trzech tygodni klasyfikujemy ją jako przewlekłą i poważną chorobę. U osób uzależnionych od pracy problemy te mogą być związane ze zbyt długim czasem spędzanym w pracy, pracą w domu, braniem zbyt dużej ilości zadań i odpowiedzialności na własne barki, silnym stresem związanym z pracą, napięciem emocjonalnym, chęcią bycia jak najlepszym, kontrola innych pracowników i wiele innych.

Kiedy udać się do lekarza i leczyć zaburzenia snu wywołane pracoholizmem

Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu u pracoholików

Bezsenność jest poważną chorobą, którą należy leczyć pod okiem specjalisty. Najczęściej stosowanym zabiegiem w diagnozowaniu zaburzeń snu jest całonocne rejestrowanie elektroencefalogramu, napięcia mięśniowego, oddechu oraz ruchów gałek ocznych.

Dodatkowo lekarza zbiera wywiad od pacjenta. Leczenie tej choroby w przypadku osób uzależnionych jest bardzo trudne. Wymaga regularnej psychoterapii oraz włączenia środków farmakologicznych. Pamiętajmy, iż zmagamy się tutaj nie tylko z zaburzeniami snu ale także z uzależnieniem od pracy.

Piśmiennictwo

Adres www źródła:

Bibliografia:

  1. „Neurologia kliniczna” R. Mazur, Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 3.
  2. „Neurologia” W. Kozubski, P.P. Liberski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, wyd. 1.
  3. „Choroby układu nerwowego” pod redakcją W. Kozubskiego i P.P. Liberskiego, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  4. Neurologia i neurochirurgia. Kenneth W. Lindsay., Ian Bone. red.I wyd. pol. W. Kozubski. wyd. U&P Wrocław 2006.
  5. S. Kozak, Patologie w środowisku pracy: zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009 rozdz. 3
  6. L. Golińska, Pracoholizm: uzależnienie czy pasja?, Difin, Warszawa 2008
     

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze