Zaloguj
Reklama

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Narkotyki
Fot. shutterstock
Narkotyki
(0)

7 grudnia 1987 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło przyjąć 26 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi jako wyraz determinacji do wzmocnienia działań i współpracy w celu osiągnięcia międzynarodowego społeczeństwa wolnego od narkotyków.

Dzień ten wspierany corocznie przez jednostki, społeczności i różne organizacje na całym świecie to globalne przedsięwzięcie mające na celu podniesienie świadomości na temat problemu, jaki stanowią narkotyki i inne niedozwolone używki dla społeczeństwa.

Reklama

Główny temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii brzmi: Słuchaj pierwszy  słuchanie dzieci i młodzieży jest pierwszym krokiem, aby pomóc im rosnąć zdrowo i bezpiecznie. Inicjatywa ma na celu zwiększyć wsparcie dla zapobiegania zażywaniu narkotyków, która opiera się na nauce, a tym samym ma być skuteczną inwestycją w dobro dzieci i młodzieży, ich rodzin i ich społeczności.

Problem uzależnień w Europie

Jak wynika z Europejskiego Raportu Narkotykowego 2017, używane w Europie narkotyki stanowią obecnie bardziej różnorodną grupę niż kiedyś. Powszechne wśród osób używających narkotyków staje się jednoczesne przyjmowanie różnych substancji psychoaktywnych. Jak podają statystyki, narkotyki są częściej używane przez mężczyzn, a różnica ta jest zazwyczaj szczególnie wyraźna w przypadku bardziej intensywnego lub regularnego używania. Używanie konopi indyjskich jest około pięć razy bardziej rozpowszechnione niż innych substancji. Choć konsumpcja heroiny i innych opioidów pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, to właśnie te narkotyki wiążą się z najbardziej szkodliwymi formami konsumpcji, w tym z podawaniem drogą iniekcji.

Wśród najpopularniejszych narkotyków wyróżnić więc można: konopie indyjskie, kokainę, MDMA (ekstazy), amfetaminę oraz opoidy. W ostatnich latach dużym zagrożeniem wśród młodych ludzi stały się również tzw. dopalacze.

Jak podają badania, konopie indyjskie to narkotyk, po który najczęściej sięgają osoby we wszystkich grupach wiekowych. Z reguły pali się je, a w Europie powszechnie miesza z tytoniem. Wzorce używania konopi indyjskich są różne – od okazjonalnego lub eksperymentalnego po używanie regularne i uzależnienie. Spośród młodzieży (w wieku 15-16 lat) z 24 krajów biorących udział w badaniu, średnio 18% zadeklarowało, że co najmniej raz spróbowało marihuany. Największy odsetek takich osób odnotowano w Czechach (37%) oraz we Francji (31%). Szacuje się również, że aż 26,3% Europejczyków w wieku 15-64 lat w jakimś momencie życia eksperymentowało z konopiami indyjskimi.

Jak pomóc osobie uzależnionej?

Pierwszym krokiem w pomocy osobie uzależnionej powinna być rozmowa. Powinieneś się do niej dobrze przygotować i wybrać na nią odpowiedni czas. Nie powinna odbywać się w pośpiechu i pod wpływem emocji. Przedstaw swoją opinię i wysłuchaj uważnie drugiej strony. Poinformuj bliską Ci osobę o konsekwencjach używania narkotyków: zdrowotnych, prawnych i społecznych.

Jeżeli jesteś pewien, że bliska Ci osoba ma już problem narkotykowy, skontaktuj się z poradnią leczenia uzależnień. Uzyskasz tam pomoc w zakresie radzenia sobie w tej trudnej sytuacji oraz wskazówki dotyczące zmotywowania tej osoby do leczenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze