Zaloguj
Reklama

ADHD jako przeszkoda w nauce i pracy zawodowej

ADHD jako przeszkoda w nauce i pracy zawodowej
Fot. medforum
(5)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań dorosłe osoby z ADHD mają problemy w zdobywaniu wykształcenia i w wykonywaniu pracy.

Reklama

Joseph Biederman ze Szpitala Ogólnego Massachusetts w Bostonie (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom kilkuset dorosłych ludzi z ADHD i porównywalną liczbę zdrowych przedstawicieli grupy kontrolnej. Naukowcy stwierdzili, że to zaburzenie utrudnia zdobycie wykształcenia i wysokiej pozycji zawodowej.
Uwzględnienie współczynnika inteligencji nie powoduje jakościowej zmiany w interpretacji otrzymanych rezultatów. Wynika z nich potrzeba wykrywania i odpowiedniego leczenia ADHD.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze