Zaloguj
Reklama

Agresja - dziedziczona czy nie?

Złość, nerwy
Fot. Ojoimages
Złość, nerwy
(1)

Agresja, określana jest przez psychologów, jako określone zachowanie, które ukierunkowane jest na spowodowanie szkody fizycznej i/lub psychicznej drugiej osobie.

Reklama

Cały czas trwają badania i obserwacje dotyczące przyczyn powstawania zachowań agresywnych oraz ich mechanizmów. Warto tutaj wspomnieć o tym, iż wyróżniamy różne rodzaje agresji m.in. agresja odroczona, autoagresja, wroga, prospołeczna czy instrumentalna.

Cały czas trwają dyskusje oraz badania dotyczące tego czy dziedziczymy agresję. Na ten temat poglądy są bardzo różne, przy czym podczas badania biologicznego podłoża agresji brane są pod uwagę m.in. wpływy różnych czynników biologicznych, genów, hormonów oraz neurotransmiterów. Jest to proces bardzo skomplikowany, który u każdej osoby przebiega inaczej.

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze