Zaloguj
Reklama

Aktywność receptorów dopaminy u chorych na schizofrenię i zespół stresu pourazowego

Współautorzy: Nicole Lauzon
Aktywność receptorów dopaminy u chorych na schizofrenię i zespół stresu pourazowego
Fot. medforum
(0)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań jeden z receptorów dopaminy ma decydujący wpływ na znaczenie emocjonalne doznawanych przeżyć.

Reklama

Schizofrenia i zespół stresu pourazowego charakteryzują się nieprawidłowościami w ocenie stopnia istotności doznawanych przez pacjenta przeżyć. Nicole Lauzon i Steven Laviolette z Uniwersytetu Zachodniego Ontario (Kanada) przeprowadzili niedawno badania na szczurach poddanych węchowym bodźcom wywołującym lęk.

Jak podano w numerze czasopisma "The Journal of Neurosciuence" z 15 kwietnia, poprzez pobudzenie jednego z receptorów dopaminy w środkowej korze przedczołowej naukowcy dokonali znacznego wzmocnienia emocjonalnego wydźwięku doznawanych przez zwierzęta przeżyć. Odkrycie to daje nadzieję na opracowanie lepszych metod wspomagania działania pamięci i postrzegania emocjonalnego u pacjentów z zespołem stresu pourazowego i schizofrenią.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze