Zaloguj
Reklama

Ataki paniki – objawy, przyczyny, leczenie

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Strach
Fot. Shutterstock
Strach
(4)

Napady lęku mogą występować zarówno w zaburzeniach psychicznych, jak i somatycznych. W czasie napadu dochodzi do rozwoju tzw. spirali lęku.

Reklama

Jest to mechanizm sprzężenia zwrotnego pomiędzy odbieraniem doznań cielesnych i poczuciem zagrożenia, co nasila nieprawidłową interpretację doznań i poczucie zagrożenia. Podstawą takiego zachowania jest podatność biologiczna. W mechanizmie uczenia dochodzi do powstania podatności psychologicznej i rozwoju strategii unikania. Napadu lęku mogą występować w przypadku depresyjncyh zaburzeń lękowych.

Podczas choroby afektywnej dwubiegunowej napady paniki mogą towarzyszyć epizodowi maniakalnemu. Napady są częste w przypadku zaburzeń adaptacyjncyh, PTSD, zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.

Do substancji, które mogą wywołać lub nasilić napady lęku należą:

 • amfetamina,
 • kokaina,
 • halucynogeny,
 • kofeina,
 • teofilina,
 • johimnina w przypadku zatruć,
 • alkohol etylowy,
 • benzodiazepiny,
 • opiaty,
 • kofeina w przypadku odstawienia.

Napady paniki mogą występować również w przebiegu takich schorzeń jak:

 • choroba niedokrwienna serca oraz zawał mięśnia sercowego,
 • zespół hiperwentylacji,
 • hipoglikemia,
 • przełom tarczycowy,
 • zespół rakowiaka,
 • guz chromochłonny nadnerczy,
 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego,
 • tężyczka oraz wypadanie płatka zastawki dwudzielnej.

Przerwanie błędnego koła można uzyskać przez oddziaływanie psychologiczne lub farmakologiczne. Należy nawiązać kontakt z pacjentem, mówić do niego spokojnie, lecz stanowczo, co często pozwala odzyskać mu poczucie kontroli. Po wykluczeniu groźnych przyczyn somatycznych powinno się zapewnić o braku zagrożenia.

Bardzo pomocna jest kierowana przez lekarza progresywna relaksacja. Sugestie zmierzające do zwolnienia tętna i uspokojenia oddechu pomagają zmniejszyć nasilenie zasadowicy oddechowej.

Leki stosowane do przerwania napadów strachu to alprazolam, lorezapam, klonazepam i diazepam. Po ustaniu napadu paniki można zalecić krótkotrwałe stosowanie benzodiazepin do czasu podjęcia odpowiedniego leczenia psychiatrycznego.

Konieczne jest wdrożenie odpowiedniego postępowania, którego celem będzie leczenie zaburzenia lub choroby psychicznej powodującej napady.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa prof. M. Jarema, prof. J. Rabe-Jabłońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze