Zaloguj
Reklama

Azotany w jedzeniu a stany maniakalne

Grillowane mięso
Fot. shutterstock
Grillowane mięso
(4)

Podejrzewa się, że stany maniakalne mogą mieć naprawdę różne przyczyny – na ich występowanie według uczonych wpływ mają m.in. geny czy uwarunkowania środowiskowe. Ze względu jednak na to, że patogeneza manii wciąż nie została jednoznacznie wyjaśniona, wciąż podejmowane są próby poszukiwania czynników, które mogą sprzyjać jej występowaniu. Ciekawe informacje przedstawiają naukowcy z amerykańskiego The Johns Hopkins University School of Medicine – otóż w swoich badaniach zaobserwowali oni, że wpływ na pojawianie się stanów maniakalnych mogą mieć zawarte w mięsie azotany.

Reklama

Na początkowym etapie swoich badań Amerykanie analizowali różne informacje dotyczące liczącej ponad 1000 osób grupy pacjentów. Część z nich cierpiała na jakieś zaburzenia psychiczne (np. była hospitalizowana właśnie z powodu stanów maniakalnych), u innych zaś nie występowały jakiekolwiek nieprawidłowości stanu psychicznego. Uczeni analizowali różne informacje, ostatecznie stwierdzono, że najciekawsze wnioski można uzyskać z analizy nawyków dietetycznych ludzi.

Otóż okazało się, że osoby, które były hospitalizowane z powodu stanów maniakalnych, przed pobytem w szpitalu – w porównaniu do osób, u których mania nie wystąpiła – spożywały nawet ponad 3-krotnie częściej produkty mięsne, w których jednym z użytych konserwantów były azotany.

Informacja ta uznana została za na tyle interesującą, że uczeni postanowili przeprowadzić pewne badania – prowadzili je oni na szczurach. Część gryzoni otrzymywało standardowy pokarm, inne zaś karmiono typowym pożywieniem, które wzbogacono o mięso konserwowane azotanami. Po 2 tygodniach szczury z drugiej grupy zaczęły przejawiać zachowania, które mogły odpowiadać manii u ludzi – stały się one nadaktywne, a oprócz tego zmienił się u nich rytm snu.

Autorzy opisanych badań sami podkreślają, że w tym momencie ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jaki dokładnie miałby istnieć związek pomiędzy azotanami a stanami maniakalnymi. Planują oni jednak już kolejne badania. Gdyby wstępne, opisane tutaj hipotezy się potwierdziły, mogłyby to chociażby pozwolić na udzielanie pacjentom narażonym na stany maniakalne (np. z powodu obciążeń rodzinnych) wskazówek dietetycznych – w tym wypadku zalecane byłoby im unikanie produktów konserwowanych z wykorzystaniem azotanów.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze