Zaloguj
Reklama

Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej
Fot. Pantherstock
(0)

Większość badanych, którzy uznają się za bezrobotnych (65%), jest dotknięta długoterminowym bezrobociem: 47% pozostaje bez pracy dłużej niż dwa lata, a 18% od roku do dwóch lat.
 

Reklama

Bezrobotni najczęściej pozostają na utrzymaniu rodziny (75%) lub też żyją z dorywczych prac zarobkowych (45%). Od kwietnia 2002 roku zmalał odsetek osób utrzymujących się z zasiłku (z 25% do 12%) i pomocy opieki społecznej lub instytucji charytatywnych (z 19% do 12%).
W stosunku do roku 2001 wzrosła liczba bezrobotnych wymieniającyh wśród konsekwencji swojego bezrobocia poczucie bezradności (z 56% do 66%), konieczność proszenia innych o pomoc ( z 48% do 60%), utratę znajomych, kolegów (z 19% do 27%).
W ostatnich dwóch latach osłabło oparcie, jakie bezrobotni mieli w środowisku kolegów i znajomych – zmalał odsetek uzyskujących wsparcie emocjonalne (z 58% do 51%) oraz materialne (z 8% do 2%), wzrósł zaś traktowanych z obojętnością (z 22% do 38%). Pogorszył się też stosunek przedstawicieli urzędów pośrednictwa pracy – zmalał (z 18% do 10%) odsetek bezrobotnych traktowanych z życzliwością, wzrósł zaś (z 61% do 70%) spotykających się z obojętnością i brakiem zrozumienia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze