Zaloguj
Reklama

Blokowanie receptorów oksytocyny potencjalną metodą leczenia lęku społecznego

Badania laboratoryjne
Fot. panthermedia
Badania laboratoryjne
(0)

Oksytocyna jest jednocześnie hormonem i neuroprzekaźnikiem. Wywiera ona wiele różnych działań w organizmie, m.in. związana jest ona z pojawianiem się u ludzi empatii, oprócz tego oksytocyna nazywana bywa „hormonem miłości”. Ze względu na liczne efekty działania oksytocyny, naukowcy wciąż przyglądają się tej substancji – według jednych z najświeższych doniesień uczonych możliwe jest, iż wywieranie wpływu na oksytocynę mogłoby stanowić jedną z metod leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak np. lęk społeczny.

Reklama

Możliwość zastosowania oksytocyny w leczeniu zaburzeń psychicznych związanych ze stresem psychospołecznym oceniali naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii. Podłożem do ich rozważań były wcześniej przeprowadzone badania, w których zauważono, że u myszy, które poddawane były jakimś stresującym czynnikom, dochodziło do wzrostu wydzielania oksytocyny. Takie gryzonie mogą unikać różnych sytuacji „społecznych” i potencjalnym wytłumaczeniem takiej sytuacji jest to, że unikają ich one właśnie przez podwyższony poziom oksytocyny.

Można się jednak zetknąć z opracowaniami, według których większe ilości oksytocyny miałyby zwiększać szanse na nawiązywanie kontaktów społecznych. Czy wyniki badań naukowców są ze sobą sprzeczne? Otóż niekoniecznie – oksytocyna może bowiem wywierać różny wpływ na zachowania ssaków w zależności od tego, które to rejony mózgowia są przez nią pobudzane.

Badacze z Kalifornii przeprowadzili szereg różnych testów, między innymi poddawali oni gryzonie „stresowi społecznemu” – mniejsza mysz była umieszczana w jednym miejscu z większym od niej i agresywnym osobnikiem. Dokonywano później ocen, w których rejonach mózgów myszy występowała zwiększona aktywność oksytocyny.

Jednym z ciekawszych etapów badań był ten, gdzie gryzoniom, wcześniej poddanym stresowi, podawano substancje blokujące receptory oksytocyny. Okazało się, że u takich myszy zmniejszała się niechęć do nawiązywania kontaktów z innymi osobnikami z ich gatunku.

Do tego, aby poprzez wpływ na oksytocynę leczyć różne zaburzenia psychiczne, droga zdecydowanie jest jeszcze daleka. Możliwe jest jednak, że w przyszłości – po przeprowadzeniu różnych badań – rzeczywiście dojdzie do sytuacji, gdzie różne problemy związane z lękiem społecznym będzie można leczyć właśnie poprzez wpływanie na opisywany hormon.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze