Zaloguj
Reklama

Brak dowodu na uprzywilejowaną transmisję MTHFR 677T w rodzinach z potomstwem chorym na schizofrenię.

Brak dowodu na uprzywilejowaną transmisję MTHFR 677T w rodzinach z potomstwem chorym na schizofrenię.
Fot. Panthermedia
(0)

Wyniki najnowszych badań nie dostarczają dowodu, że transmisja allelu
MTHFR 677T jest związana z ryzykiem zachorowania na schizofrenię.

Reklama

Polimorfizm reduktazy metylentetrahydrofolatu  (MTHFR) 677C>T został
powiązany ze zwiększonym ryzykiem schizofrenii w różnych badaniach
nakierowanych na przypadki. Badania takie są jednak czułe na
stratyfikację populacji, co nie jest problemem w badaniach
nakierowanych na rodzinę. Jan-Willem Muntjewerff i współpracownicy
przeprowadzili niedawno nakierowane na rodzinę badania obejmujące 120
rodzin z chorym na schizofrenie członkiem mające na celu przebadanie
związek pomiędzy polimorfizmem MTHFR 677C>T u rodziców a ryzykiem
schizofrenii u potomstwa. Dodatkowo, wykonano metaanalizę przy użyciu
dostępnych badań z danymi na ten temat. Nie znaleziono dowodu, że
macierzyński genotyp zasadniczo wpływa na ryzyko zachorowania potomstwa
na schizofrenię. Przyszłe badania powinny wziąć pod uwagę macierzyńskie
czynniki środowiskowe takie jak niedobory odżywcze, ponieważ fenotypowe
ekspresja genotypu MTHFR różni się pomiędzy indywidualnymi stanami
folianowymi. Ten sam macierzyński genotyp mógł mieć rożny wynik w
zależności od kombinacji ostrości niedoboru folianów i swoistego stanu
reprodukcyjnego ciąży, w których poziom macierzyńskiego stanu
folianowego jest niski.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze