Zaloguj
Reklama

Bupropion dla osób z depresją i bez depresji w wywiadzie

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Bupropion dla osób z depresją i bez depresji w wywiadzie
Fot. Shutterstock
(5)

Z badania opublikowanego w sierpniowym numerze Journal of General Internal Medicine wynika, że długotrwałe przyjmowanie bupropionu równie skutecznie zapobiega nawrotom uzależnienia od nikotyny u osób, które doświadczyły dużej depresji, jak u tych, które jej nie doświadczyły.

 

Reklama

Prospektywne badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 784 palaczy (17% z dużą depresją w wywiadzie). W fazie początkowej badania (otwartej), osoby badane przez 7 tygodni przyjmowały bupropion SR w dawce 300 mg/db. Następnie te osoby, które utrzymały abstynencję (N=429), na pozostałą część roku przydzielono losowo do grupy otrzymującej (1) bupropion (w dawce 300 mg/db) lub (2) placebo. Katamnezę przeprowadzono po roku od zakończenia leczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Gen Intern Med 2004;19(8):828-834

Reklama
(5)
Komentarze