Zaloguj
Reklama

CBOS: Aborcja, edukacja seksualna, zapłodnienie pozaustrojowe cz. I

CBOS: Aborcja, edukacja seksualna, zapłodnienie pozaustrojowe cz. I
Fot. Pantherstock
(0)

W polskim społeczeństwie wyraźnie przeważa opinia, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania w pierwszych tygodniach ciąży o tym, czy chce urodzić dziecko czy też nie (57%). Przeciwny pogląd wyraża znacznie mniej osób (36%).

Reklama

W sumie aż 87% Polaków dopuszcza przerywanie ciąży, ale tylko 13% z nich nie obwarowuje tego żadnymi ograniczeniami, 42% opowiada się za dopuszczalnością ograniczoną, a 32% – wprawdzie popiera zakaz, ale godzi się na pewne wyjątki. Jedynie 10% respondentów to zdeklarowani przeciwnicy aborcji – bez żadnych wyjątków.

Zdecydowana większość ankietowanych kobiet akceptuje przerywanie ciąży, gdy zagrożone jest życie matki (88%), gdy zagrożone jest zdrowie matki (80%), a także gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa (77%). Dwie trzecie respondentów (66%) uważa, że aborcja powinna być prawnie dopuszczalna, gdy wiadomo, że dziecko urodzi się upośledzone. Ponad dwie piąte badanych (42%) jest zdania, że przerywanie ciąży powinno być legalne, gdy kobieta znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a ponad jedna trzecia (36%) – gdy jest w trudnej sytuacji osobistej. Najmniej osób (28%) akceptuje aborcję, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze