Zaloguj
Reklama

CBOS: Dopuszczalne użycie broni i środków przymusu bezpośredniego

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Dopuszczalne użycie broni i środków przymusu bezpośredniego
Fot. Panthermedia
(0)

W opinii publicznej policja nie dość energicznie postępuje wobec chuliganów.

Reklama

Największa grupa badanych (47%) chciałaby, żeby policja ostrzej reagowała podczas zamieszek i niepokojów, np. na stadionach piłkarskich. Prawie jedna trzecia respondentów (31%) uważa, że w takich sytuacjach policja zwykle postępuje właściwie, a co dwunasty (8%) przypisuje jej nadmierną brutalność.

(…) Według obowiązujących przepisów dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego policja może używać pałek, gazu i armatek wodnych przy odpieraniu czynnej napaści, pokonywaniu czynnego i biernego oporu, gdy przeciwdziała niszczeniu mienia.

Odczucia społeczne w zasadzie są zgodne z obowiązujacym prawem. Ograniczenie użycia przez policję gazy łzawiącego, armatek wodnych i broni naładowanej gumowymi kulami (niepowodującymi trwałych obrażeń) do sytuacji, gdy uczestnicy zamieszek zagrażają zdrowiu i życiu funkcjonariuszy lub innych osób, popiera ponad jedna trzecia badanych (34%). Większość (56%) akceptuje stosowanie takich metod również wtedy, gdy osoby biorące udział w zamieszkach dopuszczają się aktów wandalizmu, niszczą mienie. Nieliczni (4%) wykluczają stosowanie takich środków.

(…) Konsekwencją pomyłek policji w Łodzi i Poznaniu, kiedy to zginęli niewinni ludzie, było wznowienie dyskusji na temat sytuacji, w jakich policjanci mogą stosować ostrą broń. (…) Zdecydowana większość Polaków (75%) uważa za słuszne, by policjant mógł strzelać bez ostrzeżenia ostrą amunicją, kiedy broni siebie lub kogoś innego przed atakiem zagrażającym życiu, niemal jedna piąta zaś (18%) jest przeciwnego zdania. Badani są też w większości (69%) przekonani, że policjanci powinni mieć prawo używać ostrej broni bez ostrzeżenia podczas pościgu za groźnym przestępcą.

(…) Polacy są restrykcyjni, uważają, że policja działa zbyt łagodnie, skłonni są dać jej dodatkowe uprawnienia, jeżeli poprawiłoby to bezpieczeństwo obywateli.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze