Zaloguj
Reklama

CBOS: Gotowość do współpracy z innymi ludźmi

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Gotowość do współpracy z innymi ludźmi
Fot. Pantherstock
(0)

Zdecydowana większość ankietowanych (74%) uważa, że działając wspólnie z innymi ludźmi można osiągnąć więcej niż samemu. Co siódmy (14%) uznaje jednak taką współpracę za marnowanie czasu. W porównaniu z rokiem 2002 nieco zmalało społeczne uznanie dla współpracy z innymi.

 

Reklama

Badani deklarują, że znają osoby spoza rodziny, z którymi gotowi byliby współdziałać w takich sprawach, jak: pożyczenie wartościowej rzeczy (59%), wspólna praca społeczna na rzecz środowiska lokalnego (54%), wspólne prowadzenie działalności gospodarczej (47%), współpraca w kampanii przed wyborami samorządowymi lub parlamentarnymi (43%). Od roku 2002 wzrosła gotowość Polaków do współpracy w dziedzinach: politycznej (o 10 punktów), gospodarczej (o 8 punktów) oraz społecznej (o 6 punktów).

Zdecydowana większość badanych (73%) deklaruje gotowość do współdziałania, w tym 26% we wszystkich czterech wymienionych dziedzinach, 18% - w trzech, 16% - w dwóch i 13% - w jednej dziedzinie. Natomiast ponad jedna czwarta (27%) nie wykazuje żadnej gotowości do współpracy. Obecnie znacznie częściej niż w roku 2002 badani gotowi są współdziałać we wszystkich czterech dziedzinach życia społecznego (wzrost wskazań o 8 punktów), a rzadziej ograniczają się tylko do jednej z nich (spadek o 7 punktów).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze