Zaloguj
Reklama

CBOS: Jak postępować wobec osób karanych za pedofilię

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Jak postępować wobec osób karanych za pedofilię
Fot. Panthermedia
(0)

Obcowanie seksualne osoby dorosłej z dzieckiem jest czynem powszechnie potępianym. Przeważająca większość badanych (77%) uważa, że sprawców należy zarówno karać, jak i leczyć.

Największą liczebnie grupę (43%) stanowią respondenci, którzy uważają, że za pedofilię powinno być uznawane podejmowanie przez dorosłych czynności seksualnych z osobami poniżej 18 roku życia.

Niemal co dziesiąty badany (9%) deklaruje, że zna w swoim otoczeniu co najmniej jedną osobę, o której wie, że w dzieciństwie była molestowana seksualnie przez osobę dorosłą.

Poparcie społeczne dla szeroko rozumianych rozwiązań prawnych, dotyczących nadzoru osób, które wyszły na wolność po zakończeniu odbywania kary za pedofilię, jest bardzo silne. Zdecydowanie akceptowane są rozwiązania mające na celu ochronę potencjalnych ofiar – monitorowanie i kontrola byłych sprawców, ochrona dzieci przed kontaktem z tego typu osobami. Nieco mniejszym poparciem cieszą się propozycje mające charakter dodatkowego piętnowania byłych sprawców – publikacji danych osobowych, przymusowej terapii, dożywotniego internowania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze