Zaloguj
Reklama

CBOS: Opinie o pomocy społecznej ze środków publicznych cz. II

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Opinie o pomocy społecznej ze środków publicznych cz. II
Fot. Shutterstock
(0)

Podzielone są opinie co do tego, na czyją pomoc przede wszystkim mogą liczyć ludzie, którzy nie radzą sobie samodzielnie. Ponad jedna czwarta Polaków (29%) wskazuje na placówki państwowe i samorządowe, a nieco więcej (32%) – na organizacje społeczne. Znaczny odsetek badanych (27%) uważa jednak, że potrzebujący wsparcia nie mogą liczyć ani na jedne, ani na drugie.

Dzieci pozbawione opieki, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ludzie starzy oraz bez środków do życia to grupy, które – zdaniem zdecydowanej większości Polaków – powinny otrzymywać pomoc w pierwszej kolejności.

Dwie piąte respondentów (40%) uważa, że pomoc dla bezrobotnych powinna się wiązać z wykonywaniem prac na rzecz społeczności, a w opinii jednej trzeciej (35%) powinna mieć charakter tylko okresowy, do czasu uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Tylko jedna piąta badanych (22%) uważa, że dopóki ludzie nie mają pracy, należy im zapewnić środki do życia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze