Zaloguj
Reklama

CBOS: Opinie o rynku pracy i zagrożenie bezrobociem we wrześniu

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Opinie o rynku pracy i zagrożenie bezrobociem we wrześniu
Fot. Panthermedia
(0)

Niemal wszyscy Polacy (91%) są przekonani, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest zła, w tym co drugi (50%) ocenia ją skrajnie negatywnie. Tylko 6% ankietowanych uznaje tę sytuację za przeciętną, a 1% – za dobrą.

We wrześniu nieco poprawiły się opinie o sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Nadal jednak ponad jedna czwarta badanych (27%, spadek o 3 punkty) sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy nie ma żadnej pracy, a niemal połowa (49%, wzrost o 3 punkty) uważa, że trudno tam znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Co piąty respondent (21%) jest zdania, że na lokalnym rynku pracy można się gdzieś zatrudnić, choć trudno jest o pracę odpowiednią. Nikt natomiast nie twierdzi, że odpowiednia praca jest dostępna bez większych problemów.

Wrzesień przyniósł niewielki wzrost pesymizmu w przewidywaniach dotyczących bezrobocia: o 3 punkty (do 20%) wzrosła liczba badanych spodziewających się pogorszenia sytuacji. Co szósty Polak (16%, spadek o 2 punkty) oczekuje poprawy, a ponad połowa (53%) uważa, że w najbliższym roku nic się na rynku pracy nie zmieni.

W ostatnim miesiącu zmalał odsetek pracujących, którzy nie obawiają się utraty pracy, natomiast nieco wzrosła liczba osób odczuwających takie obawy. Obecnie połowa pracujących (51%, spadek o 4 punkty) deklaruje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, natomiast ponad dwie piąte (43%, wzrost o 4 punkty) liczy się z utratą pracy, w tym prawie co piąty (18%, wzrost o 4 punkty) bardzo poważnie bierze taką możliwość pod uwagę.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze