Zaloguj
Reklama

CBOS: Oszczędności, lokaty i sposoby radzenia sobie z trudnościami finansowymi

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Oszczędności, lokaty i sposoby radzenia sobie z trudnościami finansowymi
Fot. ojoimages
(5)

Spośród wymienionych na naszej liście wielu form oszczędności i lokat finansowych najbardziej rozpowszechnione jest złotówkowe konto bankowe a vista i popularny ROR (27% wskazań). Niewiele mniej respondentów (23%) posiada indywidualne polisy ubezpieczenia na życie. Do najczęściej spotykanych należą złotówkowe konta terminowe (18%) oraz książeczki oszczędnościowe (12%). Nadal też wiele osób deklaruje przechowywanie gotówki w domu. Co dziesiąty badany (10%) ma pieniądze ulokowane w różnego rodzaju działkach, które mógłby w razie potrzeby sprzedać, trochę mniej osób ulokowało pieniądze w mieszkaniach i innych nieruchomościach (8%) albo w kosztownościach (8%), a co dwudziesty (5%) dysponuje wartościowymi przedmiotami, np. dziełami sztuki. Niewielu respondentów ma inne rodzaje zasobów materialnych: obligacje, akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, bony lokacyjne, konta walutowe.

Reklama

Trzeba podkreślić, że znaczna część ankietowanych (44%) twierdzi, że nie ma żadnych oszczędności ani innych zasobów materialnych, które możnaby w razie czego spieniężyć.

Tylko co czwarty respondent (25%) deklaruje, że ma pieniądze odłożone z myślą o nieprzewidzianych wydatkach.

Zdecydowana większość gospodarstw domowych (80%) była zmuszona w miesiącu poprzedzającym nasz sondaż radzić sobie z trudnościami finansowymi. Najczęstszymi reakcjami na niedostatek pieniędzy są ograniczenia niektórych wydatków (79%) lub rezygnacja z nich (77%). Mniej więcej co czwarty respondent radzi sobie w takiej sytuacji w inny sposób: podejmuje dodatkowe prace zarobkowe (26%), prosi o pomoc rodzinę, krewnych (25%), sięga do oszczędności (23%); co piąty (20%) zaciąga pożyczkę, a co dwunasty (8%) korzysta z pomocy różnych instytucji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze