Zaloguj
Reklama

CBOS: Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce
Fot. ojoimages
(5)

Jak wskazują wyniki badania zaprezentowanego na 157-ym dorocznym spotkaniu American Psychiatric Association (AAP), kwetiapina skutecznie i bezpiecznie leczy objawy lękowe towarzyszące chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD).

 

Reklama

Badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 511 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową (wW ostatnich dwóch latach pogorszył się deklarowany poziom życia rodzin. Obecnie niemal co dziesiąty badany (9%, wzrost o 3 punkty) uważa, że jego rodzina żyje bardzo biednie (nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby), a prawie dwie piąte (39%, wzrost o 5 punktów) twierdzi, że ich rodziny żyją skromnie (musimy na co dzień bardzo oszczędzać). Tym samym wzrosła (z 40% do 48%) liczba rodzin żyjących gorzej niż średnio, zmalała zaś (z 53% do 46%) liczba tych, które żyją na średnim poziomie. Nie zmienił się natomiast odsetek rodzin żyjących – według własnej oceny – powyżej średniego poziomu (6%).

Nie uległo zmianie poczucie bezradności i zagrożenia biedą. Prawie co siódmy Polak (15%) deklaruje całkowitą bezradność wobec ubóstwa (boi się biedy i nie wie, jak sobie poradzi), a ponad jedna trzecia (37%) wyraża umiarkowany niepokój (obawia się biedy, ale ma nadzieję, że jakoś sobie poradzi). Jednocześnie z ludźmi naprawdę biednymi utożsamia się 6% respondentów, czyli mniej więcej połowa deklarujących całkowitą bezradność finansową. Jedynie co dziewiąty (11%) ma poczucie bezpieczeństwa materialnego (jestem spokojny, że finansowo dam sobie radę).

Nie zmieniło się postrzeganie rozmiarów biedy w naszym kraju. Obecnie, podobnie jak cztery lata temu, ankietowani szacują, że ludzie biedni stanowią 40% społeczeństwa. Nadal też panuje przekonanie, że w ciągu kilku najbliższych lat sfera ubóstwa w Polsce będzie się zwiększać – pogląd ten podziela 70% badanych, w tym 31% uważa, że ludzi biednych będzie znacznie więcej niż obecnie.

Wśród barier utrudniających wydostanie się z biedy zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się bezrobocie (79%). Na drugim miejscu ankietowani lokują brak wykształceniani kwalifikacji zawodowych (38%), utrudniający otrzymanie dobrej pracy.Wśród przyczyn utrwalających biedę mniej więcej co trzeci Polak wymienia brak wsparcia ze strony państwa (35%), niezaradność życiową (31%) a także alkoholizm (31%). 
tym 342 pacjentów z ChAD typu I oraz 169 z ChAD typu II), doświadczających w trakcie badania epizodu depresji. Pacjentów podzielono losowo na grupy przyjmujące przez 8 tygodni kwetiapinę (w dawce 300 lub 600 mg/db) lub placebo. Badanie współfinansowane przez firmę Astra Zeneca, producenta kwetiapiny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze