Zaloguj
Reklama

CBOS: Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce
Fot. Shutterstock
(0)

U progu wejścia do Unii Europejskiej za zwolenników integracji uważa się prawie dwie trzecie Polaków (64%), a ponad jedna czwarta (29%) to jej przeciwnicy.

Polacy oczekują wstąpienia do Unii Europejskiej z mieszanymi uczuciami. Wśród trzech najczęściej doznawanych emocji, związanych z tym wydarzeniem, wskazują obawę (60%), nadzieję (57%) oraz zaciekawienie (53%).

W opinii społecznej Polska może zaoferować Unii Europejskiej przede wszystkim tanią siłę roboczą (55% wskazań). W dalszej kolejności, wyraźnie już rzadziej wskazywane, znalazły się: tradycja, wartości moralne, religia (33%), wysokiej jakości produkty rolne (30%), rynek zbytu na towary z innych krajów UE (27%).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze